Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ – ХXХІІІ сесія Валківської районної ради

10.01.2014

Пояснювальна записка до проекту рішення “Про районний бюджет на 2014 рік”


Розрахунок обсягу доходів району на 2014 рік, розрахункової суми видатків в розрізі галузей, дотації вирівнювання з Державного бюджету доведених Міністерством фінансів України, обраховано за формулами та у відповідності до постанови КМУ від 08.12.2010р. № 1149 “Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” зі змінами і доповненнями.
Розподіл обсягу доходів, розрахункової суми видатків в розрізі галузей та міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ проведено фінансовим управлінням формульним підходом з врахуванням вимог розпорядження голови Валківської районної державної адміністрації від 15 січня 2014 р. № 13 “Про затвердження коефіцієнтів та нормативів бюджетної забезпеченості на 2014 рік при затвердженні місцевих бюджетів Валківського району Харківської області”.
Доходна частина прогнозу районного бюджету на 2014 рік розроблена на основі реформованого податкового законодавства, відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» та інших законодавчих актів.
При формуванні доходної частини районного бюджету на 2014 рік було враховано:
- уточнені статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2012 рік та фактичні за січень-листопад місяці 2013 року;
- фактичне виконання доходної частини бюджету за результатами 2010 - 2012 років;
- основні показники економічного і соціального розвитку району.
Районний бюджет на 2014 сформований в загальній сумі 107208,4 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду – 105161,3 тис.грн., спеціального – 1957,1 тис.грн. (додаток 1).
До загального фонду доходної частини районного бюджету належать власні та закріплені доходи та офіційні трансферти ( дотації, субвенції).
Прогнозний показник власних та закріплених доходів на 2014 рік складає 17208,5 тис. грн., що становить 110,9 % до планових показників на 2013 рік в тому числі
- доходи, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) в сумі 17119,5 тис. грн., що становить 110,8 % до планових показників на 2013 рік:
- доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів в сумі 89,0 тис. грн., становить 129,0 % до показників на 2013 рік.
По доходах районного бюджету, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів (І кошик), в новій редакції Бюджетного кодексу України з змінами та доповненнями віднесено податок на доходи фізичних осіб в розмірі 50 відсотків від суми, що справляється на території району.
Реєстраційний збір за проведення реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в новій редакції Бюджетного кодексу України перераховується до державного бюджету.
Розрахунок прогнозного показника податку на доходи фізичних осіб на 2014 рік проведено з врахуванням очікуваного підвищення рівня заробітної плати, що вплине на суму надходжень податку на доходи фізичних осіб.
При розрахунку податку застосовувались норми Розділу IV Податкового кодексу України, зокрема враховано ставки податку – у розмірі 15% - до доходів, які не перевищують 10 мінімальних заробітних плат та 17% до доходів більше 10 мінімальних заробітних плат.
Питома вага податку з доходів фізичних осіб у районному бюджеті становить 100% у доходах І кошика.
Податок з доходів фізичних осіб орендної плати, що надійде до районного бюджету розрахований у сумі 1200,0 тис. грн., що майже на рівні з фактичними показниками поточного року.
Складовою частиною доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів є:
податок на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 16,0 тис.грн., або 18,0%;
- надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 63,0 тис.грн, або 70,7%;
- інші надходження в сумі 10,0 тис. грн. – 11,2%.
Надходження від оренди майна (з врахуванням 50% відрахувань отриманих бюджетними організаціями) та інші надходження обраховано з середньорічних надходжень базових років. По надходженнях податку на прибуток враховано динаміку надходжень податку за базові роки та фінансовий стан підприємств-платників на даний час.
Обсяг власних та закріплених доходів районного бюджету планується на рівні контрольного показника доведеного Міністерством Фінансів України без врахувань зростання надходжень за рахунок разових сум ( зокрема в 2013 році – по ПСП «Маяк»).
В цілому районний бюджет за власними та закріпленими доходами загального фонду в порівнянні з уточненими показниками минулого року зросте на 6,7 %.
Офіційні трансферти з державного, обласного та сільських бюджетів становлять 88042,8 тис. грн. (83,7% до загальних доходів) з яких:
- дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам – 49429,9 тис. грн., або 47%;
- субвенції з державного бюджету – 37768,5 тис. грн. (35,9%);
- субвенції на утримання об’єктів спільного користування – 200,0 тис. грн.
- кошти, що надходять з бюджетів місцевого самоврядування – 645,1 тис. грн.(0,6%).
Субвенції з державного бюджету в сумі 37768,5 тис. грн., в т.ч.:
- По КТКД 41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної дітям в сумі 30794,2 тис. грн.;
Обсяг субвенції для виплати допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної дітям обрахований ГФУ виходячи з загального ресурсу та середньорічної кількості одержувачів даних допомог за 2013 рік.
- По КТКД 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 4607,0 тис. грн.;
Обсяг субвенції обрахований ГФУ виходячи із фактичного споживання пільг та субсидій населенню за 2013 рік та виходячи із загальної суми ресурсу.
- По КТКД 41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством послуг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 592,2 тис. грн.;
Обсяг субвенції на надання пільг по послугах зв’язку обрахований ГФУ виходячи із фактичного споживання цієї послуги за 2013 рік.
Кошти на надання інших пільг (санітарно-курортне лікування, поховання, ремонт житла) компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян розраховані виходячи з загальної суми ресурсу пропорційно кількості пільгової категорії населення у кожному реґіоні.
- По КТКД 41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 640,0 тис. грн.;
Обсяг субвенції на надання пільг та субсидій населенню на тверде паливо та скраплений газ обрахований ГФУ виходячи з кількості пільгового контингенту, фактичних видатків за 2013 рік та виходячи із загальної суми ресурсу.
- По КТКД 41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 1135,1 тис.грн. Даний показник доведений ГФУ і розподілений виходячи з загального ресурсу даних видатків по області враховуючи фактичну мережу дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та дітей в них з урахуванням прожиткового мінімуму на 2014 рік.
До спеціального фонду районного бюджету на 2014 рік включено власні надходження бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, згідно розрахунків бюджетних установ та субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності – 699,6 тис.грн. Надходження до бюджету розвитку в районному бюджеті на 2014 рік не передбачаються.
Спеціальний фонд районного бюджету за доходами планується в сумі 1957,1 тис. грн., в т.ч. власні надходження бюджетних установ:
 плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 376,5 тис. грн.;
 кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської діяльності 7,0 тис.грн.;
 плата за оренду майна бюджетних установ – 121,6 тис.грн.;
 кошти від реалізації майна – 1,0 тис. грн.;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 751,4 тис. грн.
Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах становить 699,6 тис. грн.
Загальний обсяг видатків районного бюджету сформований в сумі 107208,4 тис. грн., де обсяг видатків загального фонду складає 105161,3 тис. грн. та видатків спеціального фонду 2047,1 тис. грн. (додатки 2-3, 3.1).
Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видів видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами. Від величини фінансового нормативу залежить розрахунковий обсяг видатків. Фінансовий норматив розраховується у вартісному вираженні в розрахунку на одного жителя або споживача послуги, виходячи з загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм.
Фінансові нормативи застосовуються при плануванні для таких видів видатків бюджету:
- державне управління (на одного жителя адміністративно-територіальної одиниці та на одну нормативну штатну одиницю);
- освіта (на одного користувача послуги), диференціацією для різних типів закладів;
- охорона здоров»я (на одного жителя адміністративно-територіальної одиниці);
- соціальний захист і соціальне забезпечення (на одного користувача послуги); - культура і мистецтво (на одного жителя адміністративно-територіальної одиниці);
- фізична культура і спорт (на одного жителя адміністративно-територіальної одиниці);
010116 Державне управління
Розрахунковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування Валківського району в цілому доведений в загальній сумі 3680,4 тис.грн.
Даний показник розраховано, виходячи з населення району 32121 чоловіки.
Розрахунковий показник на 2014 рік розраховано з урахуванням коригувального коефіцієнту щільності в залежності від населення, який для району становить 1,44.
На здійснення наданих повноважень органу місцевого самоврядування – районній раді заплановано 882,8 тис. грн.
На оплату праці з нарахуваннями працівникам районної ради передбачено 725,5 тис.грн., що забезпечує потребу в видатках в умовах діючого законодавства 100% і складає 82,1 % від обсягу видатків установи.
Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 34,1 тис. грн., що складає 3,8% від обсягу видатків установи і забезпечує потребу в повному обсязі.
070000 Освіта
На утримання закладів освіти району доведений розрахунковий обсяг видатків в сумі 42511,2 тис. грн.
Даний показник був обрахований для району виходячи з кількості дітей віком від 0-6 років, кількості дітей віком 0-6 років у селах, та селищах міського типу, у яких діти відвідують дитячі навчальні заклади, кількості дітей віком 0-6 років у селах та селищах міського типу в яких діти не відвідують дитячі навчальні заклади, учнів у загальноосвітніх школах, класів і класів – комплектів у ЗОШ, врахована наповнюваність класів, з врахуванням міської та сільської місцевості. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на 2014 рік складає:
- для дошкільної освіти 9352,0 грн. на 1 дитину, що відвідує дитячий дошкільний заклад;
- для загальної освіти – 8806,87 грн. на 1 учня;
- позашкільної освіти – 1123,8 грн. на 1 учня;
Мережа установ освіти, що фінансуватиметься із районного бюджету в 2013 році включає 34 заклади (Валківській ліцей -1, ЗОШ – 13, НВК – 3, позашкільні заклади – 2; методичний кабінет, господарська група та централізована бухгалтерія).
На 2014 рік на утримання установ освіти по районному бюджету плануються кошти в сумі 34743,5 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями працівникам освіти передбачено видатки в сумі 27132,4 тис. грн., що забезпечує потребу в видатках в умовах діючого законодавства на 93,4 % і складає 78,1% від обсягу видатків установи (не забезпечено видатки в сумі 1752,9 тис. грн.).
Передбачено цільові видатки на одноразову допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2014 році виповниться 18 років в сумі 19,9 тис. грн. для виплати 11 дітям-сиротам.
На продукти харчування передбачено 1472,9 тис. грн. (4,2% від загального обсягу видатків) для харчування дітей дошкільного віку із розрахунку 12,00 грн., що відвідують НВК, учнів початкових класів виходячи з норми харчування 6,5 грн. на 1 дитину, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей виходячи з норми харчування 6,5 грн. на 1 дитину.
Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 4707,6 тис. грн. (13,5 %), що забезпечує потребу установ в повному обсязі
По спеціальному фонду плануються видатки в сумі 675,2 тис.грн. з яких видатки споживання 513,2 тис.грн.
080000 « Охорона здоров`я»
На утримання закладів охорони здоров’я МФУ для району доведений розрахунковий обсяг видатків в сумі 18198,0 тис.грн. Видатки на галузь МФУ обраховувались для району з урахуванням коефіцієнта відносної вартості витрат на надання медичних послуг в залежності від вікової структури населення району К=1,117, виходячи з населення району, та із врахуванням норм Закону України "Про екстрену медичну допомогу" фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на охорону здоров’я – 649,3 грн.
З урахуванням субвенції з Коломацького району в сумі 200,0 тис. грн. видатки на охорону здоров»я становлять 18398,0 тис. грн..
На оплату праці з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я передбачено видатки в сумі 15449,9 тис.грн., що забезпечує потребу в умовах діючого законодавства тільки на 75,1 % і складає 84,0% від обсягу видатків установи (не забезпечено видатки в сумі 5120,6 тис. грн.).
На медикаменти та перев’язувальні засоби передбачені видатки в сумі 237,4 тис.грн., що складає 1,3% від обсягу видатків установи.
Для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 1562,1 тис.грн., що складає 8,5% від обсягу видатків установи. Незабезпеченість по оплаті за спожиті енергоносії становить 295,9 тис. грн..
По спеціальному фонду плануються видатки споживання в сумі 102,0 тис. грн.
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
Видатки по галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” передбачається в сумі 41288,9 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду-40856,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 432,0 тис. грн., в т. ч. видатки споживання складають 342,0 тис. грн. та видатки розвитку - 90,0 тис. грн., т. ч. бюджет розвитку 90,0т.грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Загальний фонд
По КТКВ 090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”… на житлово-комунальні послуги 2700,0 тис.грн.
По КТКВ 090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,… на придбання твердого палива та скрапленого газу 245,0 тис.грн.
По КТКВ 090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною... 189,8 тис.грн., в т.ч.: загальний фонд в сумі 99,8 тис.грн, спеціальний фонд в сумі 90,0 тис.грн. .- видатки розвитку, в т. ч. бюджет розвитку 90,0т.грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
По КТКВ 090204 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, … на житлово-комунальні послуги» 280,0 тис.грн.
По КТКВ 090205 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, … на придбання твердого палива» 7,0 тис.грн.
По КТКВ 090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 90,0 тис.грн.
По КТКВ По КТКВ 090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою на придбання твердого палива 8,0 тис.грн.
090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою 7,0 тис.грн.
По КТКВ 090210 Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров "я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту”, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот“ 210,0 тис.грн.
По КТКВ 090211 Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру , абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту”, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива” 35,0 тис.грн.
По КТКВ 090214 Пільги населенню на послуги зв’язку 150,7 тис.грн.
По КТКВ 090215 Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги 130,0 тис.грн.
По КТКВ По КТКВ По КТКВ 090216 Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива 45,0 тис.грн.
090405 Субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1197,0 тис.грн.
090406 Субсидії населенню на покриття витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 300,0 тис.грн.
Видатки на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової допомоги дітям, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам складають 30794,2 тис. грн., в тому числі:
1. Державна допомога сім’ям з дітьми в сумі 14473,2 тис. грн. включає:
- По КТКВ 090302 «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами» в сумі 300,0 тис. грн.;
- По КТКВ 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років» в сумі 4900,0 тис. грн.;
- По КТКВ 090304 «Одноразова допомога при народженні дитини» в сумі 13733,9 тис. грн.;
- По КТКВ 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» сумі 1200,0 тис. грн.;
- По КТКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» в сумі 3150,0 тис. грн.
- По КТКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» в сумі 300,0 тис. грн.
- По КТКВ 090308 «Допомога при усиновленні» в сумі 10,3 тис. грн.
- - По КТКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям» в сумі 2500,0 тис. грн.
- По КТКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» в сумі 4700,0 тис. грн.
По КТКВ 091101 на утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді передбачаються видатки в сумі 497,4 тис. грн., в т. ч. на заробітну плату з нарахуваннями – 486,9 тис. грн. або 97,8% від обсягу видатків по установі, що забезпечує мінімально необхідну потребу, на енергоносії та комунальні послуги – 2,6 тис. грн. та складає 0,5% від обсягу видатків по установі.
091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому
Сума видатків обрахована МФУ виходячи з кількості одиноких непрацездатних громадян, інвалідів, яких за даними статистики / Форма 12-соц / станом на 01.01.2013 р. в районі налічується 2467 чол. потребуючих соціальної допомоги , із них у сільській місцевості – 2445 чол. та 22 чол. постійного проживання в стаціонарному відділенні терцентру.
Виходячи з повного забезпечення мінімально-необхідної потреби на утримання територіального центру пропонуються кошти в загальній сумі 4033,3 тис. грн., в т. ч. видатки на оплату праці з нарахуванням складають 3787,8 тис.грн., що складає 93,9 % від загальної суми видатків та які забезпечують всі обов’язкові виплати оплати праці з нарахуваннями по установі в умовах діючого законодавства.
На енергоносії і комунальні послуги передбачено в повному обсязі видатки в сумі 101,5 тис.грн., або 2,5 % від загальної суми видатків по установі. - по спеціальному фонду плануються видатки в загальній сумі 342,0 тис.грн., в тому числі видатки споживання складають 331,6 тис.грн., з них на оплату праці працівників з нарахуваннями відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги в складі територіального центру, котрими надаються відповідні соціальні послуги передбачені кошти в сумі 61,5 тис.грн, або 18,0% від загальної суми видатків спеціального фонду
По КТКВ 091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги передбачено видатки в сумі 2,5 тис грн. на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги .
110000 «Культура і мистецтво»
Розрахункова сума видатків для району на галузь доведена виходячи з населення в сумі 5663,9 тис. грн. (176,3 грн. на 1 жителя).
Сума видатків на утримання закладів культури районного бюджету по загальному фонду передбачаються в сумі 3900,9 тис. грн., та по спеціальному фонду – 136,8 тис. грн. (за рахунок власних надходжень).
По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями передбачаються видатки в сумі 3516,6 тис. грн., і складає 90,1% від обсягу планових призначень та по спеціальному фонду – 27,3 тис. грн., що в повному обсязі забезпечує потребу по установах в умовах діючого законодавства
Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії загальному фонду передбачено 235,6 тис.грн. (6,0% загального обсягу видатків), що забезпечує потребу установ на 100 відсотків.
КТКВ 130000 «Фізична культура і спорт»
Сума видатків на галузь доведена району виходячи з населення та становить 443,3 тис. грн.
На оплату праці з нарахуваннями передбачені видатки в сумі 343,3 тис.грн., що забезпечує потребу в умовах діючого законодавства на 65,6% (незабезпеченість становить – 180,0 тис. грн..).
Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 94,0 тис. грн., що становить 21,2% від обсягу видатків установи та забезпечує повну потребу .
170000 Транспорт
В районному бюджеті передбачені видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 246,5 тис. грн., т.ч.
По КТКВ 170102 компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 244,7 тис. грн.;
По КТКВ 250102 планується резервний фонд в сумі 10,0 тис.грн..
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим бюджетам складають 3298,0 тис. грн. (додаток 4).
По КТКВ 250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету сільським, селищному та міському бюджетам – 4258,4 тис. грн.;
При затвердженні бюджету нерозподіленими залишаються суми на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 136,4 тис. грн.. по загальному фонду в т. ч.
- видатки розвиток мережі ДНЗ та модернізації дитячих майданчиків ДНЗ в сумі 162,7 тис. грн..
- видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів та Центрах професійної реабілітації інвалідів в сумі 71,0 тис. грн..
по спеціальному фонду видатки в сумі 699,6 тис. грн., в т. ч.
- видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в сумі 699,6 тис. грн..
Всі ці видатки в подальшому будуть поділені за окремим розрахунком.
При плануванні видатків на оплату праці в розрізі галузей та бюджетних установ районного бюджету враховано:
- розмірів мінімальної заробітної плати: з 1 січня – 1 218 гривень, з 1 липня – 1 250 гривень, з 1 жовтня – 1 301 гривня;
- посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня – 852 гривні, з 1 липня – 890 гривень, з 1 жовтня – 1011 гривень.
- видатки на індексацію заробітної плати працівників відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення”;
 При плануванні видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у відповідності до Постанови НКРЕ № 1797 від 30.12.2013 року враховано зменшення ціни на природний газ та відповідно зменшення тарифу на теплопостачання.
Джерела фінансування
До бюджету розвитку (спеціального фонду) передбачено передати із загального фонду 90,0тис.гривень.
Регіональні програми
На фінансування державних та регіональних програм в районному бюджеті на 2014 рік передбачено 79,0 тис. грн. в т. ч.
- Програма розвитку інформаційного простору Валіквського району на 2012-2015 роки – 16,6 тис. грн.
- Районна цільова соціальна програма "розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки – 37,4 тис. грн.
- Програма соціального захисту населення Валківського району на 2012-2016 роки – 25,0 тис. грн.
З метою покриття тимчасових касових розривів загального фонду районного бюджету пропонується встановити оборотний касовий залишок бюджетних коштів в сумі 100,0 тис.грн.
Запропоновані видатки мають в основному соціальне спрямування та сконцентровані на необхідності дотримання принципу збалансованості, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

Начальник фінансового управління Л. О. Левчук