Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ – ХXХVІІІ сесія Валківської районної ради

20.10.2014

Про внесення змін до рішення районної ради від 31 січня 2014 року № 648-VI «Про районний бюджет на 2014 рік» та додатків до нього (зі змінами)


Пояснювальна записка
до проекту рішення ХХXVIІІ сесії VІ скликання
Про внесення змін до рішення районної ради від 31 січня 2014 року № 648-VI «Про районний бюджет на 2014 рік» та додатків до нього (зі змінами)

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 листопада 2014 року № 607 «Про виділення коштів додаткової дотації», в зв’язку з надходженням додаткової дотації з державного бюджету:
1. Збільшити доходну частину районного бюджету по коду доходу 41020600 «Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів» в сумі 800,0 тис. грн.
Збільшити видаткову частину районного бюджету:
- по КТКВ 080101 «Лікарні» на суму 448,0 тис. грн.. у т.ч. КЕКВ 2111 «Заробітна плата » в сумі 358,66 тис. грн. КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 89,340 тис. грн.. ;
- по КТКВ 080800 «Центри ПМСД» на суму 207,0 тис. грн.. у т.ч.:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата » в сумі 152,0 тис. грн. КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 55,0 тис. грн.. ;
- по КТКВ 250313 «Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів» на суму 145,0 тис. грн.. на оплату праці працівникам Валківської міської ради.
2. Збільшити доходну частину районного бюджету по загальному фонду по коду доходів 41035000 «Інша субвенція» в сумі 12,75 тис. грн..за рахунок коштів від селищної та сільських рад:
- Старомерчицька селищна рада – 10,0 тис. грн..
- Заміська сільська рада – 0,75 тис. грн..
- Огульцівська сільська рада – 2,0 тис. грн..
Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по:
- КТКВ 070805 «Групи централізованого господарського управління» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали…» у сумі 2,0 тис. грн.;
- КТКВ 080800 «Центр первинної медико - санітарної допомоги»:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали…» у сумі 10,0тис. грн.. та КЕКВ 2220 «Медикаменти» у сумі 0,75 тис. грн..
3. Збільшити доходну частину районного бюджету по спеціальному фонду по коду доходів 41035000 «Інша субвенція» в сумі 37,157 тис. грн.. за рахунок коштів селищної та сільської рад:
- Ков’ягівська селищна рада - 31,118 тис. грн..
- Гонтів-ярська сільська рада – 6,039 тис. грн..
Збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету:
- по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 6,039 тис. грн.;
- по КТКВ 080101 «Лікарні» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 31,118 тис. грн..
4. В зв’язку з виконанням доходної частини загального фонду районного бюджету станом на 01.11.2014 року на 107,6 % та відсутністю кошторисних призначень на оплату за спожиті енергоносії:
- збільшити доходну частину районного бюджету по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів у вигляді заробітної плати» у сумі 581,3 тис. грн..
- збільшити кошторисні призначення по КТКВ 080101 «Лікарні» у сумі 565,0 тис. грн.. в т.ч.:
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення»-54,0 тис. грн.;
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»-149,3 тис. грн.;
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 351,7 тис. грн.;
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв»- 10,0 тис. грн..
- збільшити кошторисні призначення по КТКВ 080800 «Центр ПМСД» у сумі 16,3 тис. грн.. в т.ч.:
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергія»-2,7 тис. грн..
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 13,6 тис. грн..

Начальник фінансового управління Л. О. Левчук ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХХХVІІІ сесія VІ скликання
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення районної ради від 31 січня 2014 року № 648-VI «Про районний бюджет на 2014 рік» та додатків до нього (зі змінами)

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», Регламенту районної ради районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 107296,007 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 103345,949 тис. грн., спеціального фонду бюджету 3950,058 тис. грн. (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 108284,779 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 103926,275 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 4358,504 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
3. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 №538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету міністрів України від 23.05.2007 № 308-р, Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805, для забезпечення проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету затвердити розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3.1.)
4. Забезпечити фінансовому управлінню Валківської районної державної адміністрації погашення заборгованості по середньостроковій позиці за 2013 рік з моменту виконання річного розрахункового обсягу кошика доходів, за рахунок і в межах суми його перевиконання.
5. Установити дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 580,326 тис. грн.
Джерелом покриття дефіциту загального фонду визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки в загальній сумі 580,326 тис. грн. (додаток 8).
6. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 408,446 тис. грн. Джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки в загальній сумі 408,446 тис. грн. (додаток 8).
7. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100,0 тис. грн.
8. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік:
8.1. Дотації:
8.1.1. Дотація вирівнювання місцевим бюджетам по Валківському району в сумі 4631,1 тис. грн.;
8.2. Кошти, що надходять до районного бюджету з селищних, сільських, міських бюджетів в сумі 540,4 тис. грн.
8.3. Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 800,0 тис. грн..
8.4. Сума дотації вирівнювання з районного бюджету недоодержані згідно з розписом перераховуються органами Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень фінансового органу за рахунок фактичних доходів загального фонду в строк до 31 грудня.
9. Затвердити обсяг субвенцій районному бюджету по загальному фонду:
9.1. З державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям у сумі 27804,3 тис. грн.
9.2. З державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати в сумі 5720,3 тис. грн.
9.3. З державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного скрапленого газу на побутові потреби в сумі 592,2 тис. грн.
9.4. З державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу в сумі 640,0 тис. грн.
9.5. З державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 1080,2 тис. грн.
9.6. З державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою 99,3 тис. грн..
9.7. На утримання об’єктів спільного користування у сумі 200,0 тис. грн.
9. 8. Інша субвенція з обласного бюджету районному в сумі 9,3 тис. грн..
9.9. Інша субвенція з місцевих бюджетів району в сумі 491,854 тис. грн..
10. Затвердити обсяг субвенцій районному бюджету по спеціальному фонду:
10. 1. Інша субвенція з обласного бюджету в сумі 54,3 тис. грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 року по міні- проектах територіальних громад «Разом у майбутнє» Високопільській сільській раді.
10. 2. Інша субвенція з місцевих бюджетів району районному бюджету в сумі 476,308 тис. грн..
11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Валківській районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління Валківської районної державної адміністрації Харківської області отримувати у порядку, визначеному Кабінету Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків по загальному фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, за дозволом Міністерства фінансів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами .
- з метою отримання позик в органах казначейської служби надати повноваження щодо укладання договору начальнику фінансового управління райдержадміністрації або його заступнику.
13. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках розпорядникам коштів районного бюджету на 2014 рік (додаток 5).
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
14. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
15. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
16. Надати право райдержадміністрації проводити у межах загальних призначень розподіл, перерозподіл коштів по видах соціальних виплат, які надаються за рахунок субвенцій державного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
17. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих програм. (додаток 7).
18. Затвердити перелік об’єктів капітального та поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Валківського району, що здійснюються у 2014 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету районному бюджету (додаток 9).
19. Установити, що комунальні підприємства, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району сплачують до загального фонду районного бюджету 2% чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням ХХVІ сесії районної ради VІ скликання від 08.05.2013 року № 535-VІ «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування частини прибутку комунальних підприємств району». Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в поточному році. Комунальні підприємства подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.
20. Дозволити профільній постійній комісії районної ради з питань планування та бюджету у період між сесіями районної ради, у виняткових випадках, на основі відповідних висновків фінансового управління райдержадміністрації та обґрунтованих і вмотивованих подань головних розпорядників коштів районного бюджету здійснювати розподіл та перерозподіл видатків районного бюджету за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу їх бюджетних призначень.
На підставі вищевказаних документів видавати відповідне розпорядження голови районної ради з подальшим його затвердженням на сесії районної ради та наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
21. Надати право голові районної ради укладати угоди про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та і іншими бюджетами.
22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування та бюджету (Шилованов А. С.).