Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту рішення Мельниківської сільської ради

08.04.2015

Про справляння податків та зборів на території Мельниківської сільської ради /плата за землю/


ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту рішення Мельниківської сільської ради Відповідно до статей 9,13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" № 1160-ІV від 11.09.2003р., керуючись Законом України "Про місце самоврядування в Україні" та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних виконавчий комітет Мельниківської сільської ради повідомляє про оприлюднення проектів рішень Мельниківської сільської ради: 1. Про затвердження проекту рішення ХХХІУ сесії УІ скликання сільської ради від 22.09.2014 року "Про розробку генерального плану села Велика Губщина та оновлення генерального плану села Мельникове" Розробником цих документів виступає виконавчий комітет Мельниківської сільської ради, до якого просимо письмово надсилати пропозиції та зауваження за поштовою адресою: 63055 Харківська область Валківським район село Мельникове вул. Радянська, буд. 5 тел6-93-35. Проект рішення та аналіз впливу регуляторного акта буде розміщено на сайті Валківської районної ради. Зауваження від фізичних осіб прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проектів рішень. О.Б.Губська - секретар ради. 08.04.2015 МЕЛЬНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
XХХІХ сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 02 квітня 2015 року

Про внесення змін до рішення XХХVІІ сесії сільської ради VІ скликання від 26 січня 2015 року "Про планування діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік".

Відповідно до ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести доповнення до Плану діяльності Мельниківської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік згідно додатку.
2. Не пізніш як у десятиденний строк після прийняття цього рішення оприлюднити План діяльності Мельниківської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік на дошці оголошень сільської ради та на офіційному сайті Валківської районної ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності (голова комісії Бовт З.М.) .

Сільський голова В.І.Сердюк

Додаток до рішення XХХІХ сесія VІ скликання від 02 квітня 2015 року

План діяльності Мельниківської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік

№п/п/Вид та назва проекта рішення/Цілі прийняття проекта рішення/Строки підготовки проекта рішення/Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення
1/Про затвердження проекту рішення "Про справляння податків та зборів на території Мельниківської сільської ради /плата за землю/". /Врегулювання механізму та порядку сплати податку, встановлення ставок місцевих податків і зборів./І кв./Сесія Мельниківської сільської ради

Секретар сільської ради О.Б.Губська

АНАЛІЗ регуляторного впливу проекту рішення Мельниківської сільської ради "Про затвердження проекту рішення "Про справляння податків та зборів на території Мельниківської сільської ради /плата за землю/".
Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення (далі Аналіз) підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту.
1. Опис проблеми, яку планується розв’язати
Проектом рішення пропонується розв’язати проблему визначення, на законних підставах, розміру земельного податку та орендної плати для сплати юридичними і фізичними особами за земельні ділянки, розташовані на території Мельниківської сільської ради
За відсутності вищевказаного регулювання сплата податку за земельні ділянки буде здійснюватися з порушенням чинного законодавства. Проблема є дуже важливою, бо розмір ставок земельного податку та орендної плати прямо впливають на надходження до місцевого бюджету. Підставою для здійснення регулювання зазначеного питання є : п. 35 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 275 Податкового кодексу України.
Відповідно до вищевказаних законодавчих актів проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. В результаті прийняття запропонованого регуляторного акта юридичні та фізичні особи, як суб’єкти господарювання, мають законні підстави для сплати земельного податку та орендної плати до місцевого бюджету.
2. Цілі регулювання
Метою регулювання є встановлення ставок земельного податку на території Новофедорівської сільської ради за земельні ділянки несільськогосподарського призначення. Іншим способом досягнення вказаної цілі державного регулювання є використання грошової оцінки земельних ділянок, що розташовані на території сільської ради.
Крім того, досягнення встановлених цілей, запропонованим регуляторним актом дає можливість визначити обсяг надходжень до місцевого бюджету.
3. Механізми та заходи розв’язання проблеми
Згідно Податкового кодексу України на території Мельниківської сільської ради, нормативно-грошова оцінка земельних ділянок проведена.
У 2012 році рішенням сільської ради від 06.12.2012 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки сіл Мельникове, Вишневе, Велика Губщина Мельниківської сільської ради Валківського району Харківської області» було затверджено технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель сіл Мельникове, Вишневе, Велика Губщина , а тому відповідно до вимог чинного законодавства земельний податок повинен встановлюватися відповідно до п. 274 ПКУ.
Провівши розрахунки комісія дійшла висновку, що навіть максимальна ставка земельного податку згідно нормативно-грошової оцінки земель сіл Мельникове, Вишневе, Велика Губщина Нестеренки, Яхременки, Скельки, Михайлівка, Різдвяне, Суха Балка є майже в два рази меншою від ставки минулого року. В зв’язку з чим, виникла пропозиція затвердити ставки земельного податку на території сіл Мельникове, Вишневе, Велика Губщина, Нестеренки, Яхременки, Скельки, Михайлівка, Різдвяне, Суха Балка.
Село Мельникове:
- за використання земельних ділянок для обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд 71,19 х 1% х 3% х 100 = 2,14 грн. за 1 сотку в рік + щорічна індексація;
- за використання земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту – 24500,44 грн./га х 0,1% = 24,50 грн. за 1 га в рік + щорічна індексація;
Село Вишневе
- за використання земельних ділянок для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, дачних будинків:
38,62 х 1 % х 3 % х 100 = 1,16 грн. за 1 сотку в рік + щорічна індексація;
- за використання земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту – 24046,75 грн./га х 0,1% = 24,05 грн. за 1 га в рік + щорічна індексація;
Село Велика Губщина
- за використання земельних ділянок для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, дачних будинків:
43,37 х 1 % х 3 % х 100 = 1,30 грн. за 1 сотку в рік + щорічна індексація;
- за використання земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту – 24500,44 грн./га х 0,1% = 24,50 грн. за 1 га в рік + щорічна індексація;
Село Нестеренки
- за використання земельних ділянок для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, дачних будинків:
41,48 х 1 % х 3 % х 100 = 1,24 грн. за 1 сотку в рік + щорічна індексація;
- за використання земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту – 4361,10 грн./га х 0,1% = 24,50 грн. за 1 га в рік + щорічна індексація;
Село Яхременки
- за використання земельних ділянок для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, дачних будинків:
36,39 х 1 % х 3 % х 100 = 1,09 грн. за 1 сотку в рік + щорічна індексація;
- за використання земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту – 3391,20 грн./га х 0,1% = 3,40 грн. за 1 га в рік + щорічна індексація;
Село Михайлівка
- за використання земельних ділянок для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, дачних будинків:
41,86 х 1 % х 3 % х 100 = 1,25 грн. за 1 сотку в рік + щорічна індексація;
- за використання земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту – 3472,00 грн./га х 0,1% = 3,47 грн. за 1 га в рік + щорічна індексація;
Село Скельки
- за використання земельних ділянок для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, дачних будинків:
35,32 х 1 % х 3 % х 100 = 1,05 грн. за 1 сотку в рік + щорічна індексація;
- за використання земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту – 2180,10 грн./га х 0,1% = 2,18 грн. за 1 га в рік + щорічна індексація;
Село Різдвяне
- за використання земельних ділянок для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, дачних будинків:
42,05 х 1 % х 3 % х 100 = 1,26 грн. за 1 сотку в рік + щорічна індексація;
- за використання земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту – 4198,60 грн./га х 0,1% = 4,20 грн. за 1 га в рік + щорічна індексація;
Село Суха Балка
- за використання земельних ділянок для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, дачних будинків:
41,31 х 1 % х 3 % х 100 = 1,24 грн. за 1 сотку в рік + щорічна індексація;
- за використання земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту – 4198,60 грн./га х 0,1% = 4,20 грн. за 1 га в рік + щорічна індексація;
4. Розрахунки витрат і можливі вигоди від впровадження регуляторного акту
Прийняття даного рішення не потребує фінансових витрат з місцевого бюджету.
Сільська рада підвищить рівень ефективності використання земель, шляхом збільшення справляння земельного податку та поповнення місцевого бюджету.
5. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту
Головним результатом прийняття цього акту є підвищення розміру ставки земельного податку або відповідність його чинному законодавству, поповнення місцевого бюджету та підвищення ефективності використання земель, що знаходяться в адміністративно-територіальних межах Мельниківської сільської ради.
6. Обгрунтування терміну дії регуляторного акту
Запропонований проект рішення Мельниківської ї сільської ради встановлюється строком на 1 рік, з можливістю внесення до нього змін чи відміни його у разі зміни чинного законодавства або подовження його строку дії.
7. Заходи відстеження результативності регуляторного акта
Повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності регуляторного акта, а періодичне відстеження буде здійснюватись раз в три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Розробники проекту:
постійна комісія з питань аграрної політики та екології (голова комісії Бородін О.М.).
спеціаліст ІІ категорії з земельних питань – Минко Н.І.

МЕЛЬНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
XХХІХ сесія VІ скликання
П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я
від 02 квітня 2015 року

Про затвердження проекту рішення "Про справляння податків та зборів на території Мельниківської сільської ради /плата за землю/".

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", відповідно до статті 10, статті 265 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI в редакції Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" від 28.12.2015 №71-VIII, іншими нормативними актами згідно чинного законодавства, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території населених пунктів Мельниківської сільської ради ставки земельного податку.
2. Затвердити Положення "Про порядок обчислення та плати за землю на території Мельниківської сільської ради" /додається/.
3. Один примірник рішення направити до Валківського відділенння Нововодолазької ОДПІ ГУ в Харківській області.
4. Секретарю сільської ради Губській О.Б. забезпечити оприлюднення цього рішення через дошку оголошень сільської ради та на офіційному сайті Валківської районної ради.
5. Рішення вступає в силу з 1 січня 2016 року.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісіі з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності (голова комісії Бовт З.М.), з питань аграрної політики та екології (голова комісії Бородін О.М.).

Сільський голова В.І.Сердюк

Затверджено рішенням XXXIХ сесії VI скликання Мельниківської сільської ради від 02.04.2015р.

Положення
про порядок обчислення та плати за землю на території Мельниківської сільської ради
1. Загальні положення
1.1. Податок на землю встановлюється відповідно до Податкового кодексу України та Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи".
1.2. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.
2. Платники податку.
2.1. Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі;
3. Об’єкт оподаткування:
3.1. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки /паї/, які перебувають у власності.
4. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
4.2.1 Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки у таких розмірах:
4.2.1.1.для ріллі, сіножатей та пасовищ 0,1;
4.2.1.2.для багаторічних насаджень – 0, 03;
4.2.1.3.для земель житлової забудови - 0,03
4.2.1.4.за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання /крім державної та комунальної форми власності/ - 12;
4.2.1.4.для інших земель – 1;
4.2.2.Ставка земельного податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:
4.2.2.1.для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,1;
4.2.2.2.для багаторічних насаджень – 0,03;
4.2.2.3.для земель житлової забудови – 0,03
4.2.2.4.для інших земель – 1
4.2.3.Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативно грошову оцінку яких не проведено встановлюється у таких розмірах:
4.2.3.1.за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту /крім земель залізничного транспорту за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких знаходяться окремо розташовані культурнопобутові будівлі та інші споруди/, зв’язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач /крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення/ у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області;
4.2.3.2.за земельні ділянки, передані у власність або надані в користування, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення /крім сільськогосподарських угідь та лісових земель/ у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області;
4.2.3.3.за земельні ділянки на землях водного фонду у розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області;
4.2.3.4.за земельні ділянки, на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області
5. Пільги із сплати земельного податку
Для фізичних осіб:
5.1. Від сплати земельного податку звільняються:
5.1.1. інваліди першої та другої групи;
5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;
5.1.3. пенсіонери за віком;
5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
5.1.5.фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, для зазначених вище категорій осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм;
5.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більше як 2 гектари;
5.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селі – не більше як 0,25 гектара;
5.2.3. для будівництва індивідуальних гаражів – не більше як 0,01 гектара;
5.2.4. для ведення садівництва – не більш як 0,12 га
четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
Для юридичних осіб:
5.3. від сплати земельного податку звільняються:
5.3.1.громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно з законодавством.
5.3.2.органи місцевого самоврядування. 6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком
6.1. Не сплачується податок за:
6.1.1. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування — землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об’їзні дороги, снігозахисні споруди і насадження, захисні насадження, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;
6.1.2. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв; 6.1.3. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.
7. Особливості оподаткування платою за землю
7.1.Сільська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам. Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
7.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.
7.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.
8. Податковий період для плати за землю
8.1 Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
9. Порядок обчислення плати за землю
9.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
9.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
9.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
9.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
9.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 ПК України.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
9.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
9.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6.1.цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.
10. Строк сплати плати за землю
10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
10.2. Облік фізичних осіб — платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.
10.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
10.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
10.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
10.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
12. Індексація нормативної грошової оцінки земель
12.1.Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
12.2.Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:
Кі = І :100
де І — індекс споживчих цін за попередній рік.
12.3.У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Секретар сільської ради Губська О.Б.