Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ - ІV сесія Валківської районної ради

Програма_культури

04.03.2016

Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Валківського району на 2016-2018 роки


ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ІV сесія VІІ скликання
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Валківського району на 2016-2018 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини»; враховуючи клопотання відділу культури і туризму Валківської районної державної адміністрації; за погодженням з профільною постійною комісією з гуманітарних питань, соціальної політики, охорони здоров`я та у справах ветеранів, районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Програму розвитку культури і туризму Валківського району на 2016-2018 роки.
2. Районній державній адміністрації щороку, виходячи із реальних можливостей районного бюджету, під час формування проектів районного бюджету, передбачати кошти на реалізацію заходів та завдань цієї Програми за рахунок доходів на виконання власних повноважень районного бюджету та за рахунок загальних асигнувань по галузі культури та туризму.
3. Керівникам закладів культури спільно з відділом культури і туризму Валківської районної державної адміністрації вжити системних вичерпних заходів на виконання цієї Програми.
4. Відділу культури і туризму Валківської районної державної адміністрації щоквартально інформувати Валківську районну раду про хід виконання даної Програми.
5. Рекомендувати міській, сільським, селищним радам району затвердити відповідні місцеві програми з урахуванням основних завдань та заходів Програми та щороку передбачати кошти на забезпечення виконання місцевих Програм.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціальної політики, охорони здоров`я та у справах ветеранів ( Сургай Н.В.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Валківської районної ради «Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Валківського району на 2016-2018 роки»
1.Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження
Проект рішення розроблено відділом культури і туризму районної державної адміністрації з метою забезпечення належного рівня розвитку культури і туризму Валківського району.
Прийняття рішення обгрунтовується необхідністю посилення внутрішнього контролю за станом виконання Програми.
2. Мета і шляхи її досягнення
Проект розроблений з метою формування засобами культури і мистецтва ідеологічних, моральних та духовних цінностей, спрямованих на демократизацію суспільства, відродження і виховання високих громадських ідеалів та патріотизму шляхом залучення різних верств населення до збереження цінностей традиційної культури та забезпечення в сучасних умовах спадкоємності поколінь, консолідації суспільства на основі народних традицій, спрямування культурно-просвітницької діяльності на залучення до активного життя всіх вікових соціально-демографічних груп, поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів культури, підвищення їх статусу та соціальної ролі у суспільстві, підтримки обдарованої молоді. забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, доступності мистецької освіти.
3. Правові аспекти
Закони України «Про культуру», «Про туризм», «Про охорону культурної спадщини», Укази Президента «Про невідкладні заходи щодо підтримки музеїв України», «Про державну підтримку клубних закладів», «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні».
Прийняття даного рішення не потребує внесення змін, доповнень та інших рішень голови районної ради або визнання їх такими, що втратили чинність.
4. Фінансово-економічне обгрунтування
Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, передбачених на її виконання у районному бюджеті, та за рахунок інших джерел.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект рішення стосується інтересів територіальних громад, керівників установ культури.
6. Прогноз результатів
Виконання данного рішення дасть можливість покращити матеріально-технічну базу закладів культури, роботу з питань охорони культурної спадщини, організацію дозвілля громадян. покращення бібліотечного обслуговування населення, забезпечення інформаційного та читацького запиту кращими творам вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції, популяризацію діяльності музею, збільшення кількості відвідувачів, підвищення туристичної привабливості району.
Критерієм оцінки ефективності виконання рішення стане його затвердження сесією районної ради.

Начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації В.П. Шевченко