Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
Оприлюднення проекту рішення Валківської районної ради


01.12.2011

Про внесення змін до рішення V сесії районної ради від 31 грудня 2010 року № 47 – VІ «Про районний бюджет на 2011 рік»


ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
XVI сесія VI скликання
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я


Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», Валківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 83161,5 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 80572,3 тис. грн., спеціального фонду бюджету 2589,2 тис. грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 83653,7 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 79662,0 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 3991,7 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 910,3 тис. грн., який складається з дефіциту загального фонду в сумі 492,2 тис. грн.. та профіциту спеціального фонду в сумі 1402,5 тис. грн.. Джерелом покриття дефіциту загального фонду визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду в сумі 492,2 тис. грн..
Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1402,5 тис. грн.

4. Установити профіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1402,5 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1402,5 тис. грн.;

5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 470,0 тис. грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2011 рік:
6.1. Дотації:
6.1.1. Дотація вирівнювання місцевим бюджетам по Валківському району в сумі 3383,5 тис. грн.;
6.1.2. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери в сумі 962,8 тис. грн..
6.1.3. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним швидкої медичної допомоги в сумі 107,0 тис. грн..
6.1.4. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу в сумі 7,067 тис. грн..
6.1.5. Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1700,0 тис. грн.
6.2. Субвенцій районному бюджету:
6.2.1. на утримання об’єктів спільного користування у сумі 150,0тис.грн.
6.2.2. з державного бюджету на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям у сумі 18972,3 тис. грн..
6.2.3. з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв у сумі 5372,0 тис. грн..
6.2.4. з державного бюджету на надання пільг з послуг зв’язку та інших пільг у сумі 367,0 тис. грн..
6.2.5. з державного бюджету на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 376,4 тис. грн..
6.2.6. з державного бюджету на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування за принципом «гроші ходять за дітьми» в сумі 671,6 тис. грн..
6.2.7.з державного бюджету на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів місцевих в сумі 52,0 тис. грн..
6.3. Кошти, що надходять до районного бюджету з селищних, сільських, міських бюджетів в сумі 474,2 тис. грн..
6.4. Інша субвенція обласного бюджету по спеціальному фонду в сумі 714,6 тис. грн..
6.5. Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів в сумі 13,7 тис. грн..
6.6. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів у сумі 820,0 тис. грн..

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам Валківського району (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду державного бюджету (відповідного місцевого бюджету) згідно із додатком № 4 до цього рішення.
Сума дотації вирівнювання з районного бюджету недоодержані згідно з розписом перераховуються органами Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень фінансового органу за рахунок фактичних доходів загального фонду в строк до 31 грудня.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
- нарахування на заробітну плату (код 1120);
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
- забезпечення продуктами харчування (код 1133);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
- трансферти населенню (код 1340);
- трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

9. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати позички на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, і середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, в Головному управлінні Державного казначейства України в Харківській області та підписання відповідних договорів його керівнику.

10. Дозволити районній державній адміністрації в особі фінансового управління здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках.
До визначення Кабінетом Міністрів України порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках дозволити фінансовому управлінню здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках лише в державних банках, з дотриманням вимог п.8 ст.16 Бюджетного кодексу України.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2011 рік (додаток 6)
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень, встановлених рішення районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Головним розпорядником коштів Валківської центральної районної лікарні визначати керівника установи.

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15. Встановити, що підприємства, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району сплачують до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу) відповідно до порядків і нормативів, які встановлені рішенням Валківської районної ради від 14 квітня 2011 року № 128- V «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування частини прибутку комунальних підприємств району».
Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2011 році.
Підприємства, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що сплачуються до районного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2011 році.
Підприємства, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень, стандартів бухгалтерського обліку до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

16. Надати право Валківській райдержадміністрації проводити у межах загальних призначень перерозподіл коштів по видах соціальних виплат, які надаються за рахунок субвенцій державного бюджету з подальшим уточненням на сесії.

17. Дозволити постійній комісії з питань планування та бюджету районної ради, у виняткових випадках, за висновком фінансового управління та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень. На підставі вищевказаних документів видавати відповідне розпорядження голови районної ради з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

18. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування та бюджету (Шилованов А. С.)