Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ - ХХІІ сесія Валківської районної ради

додатки

13.12.2017

Про районний бюджет на 2018 рік


ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
XXII сесія VІI скликання
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про районний бюджет на 2018 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 263770,9 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 261481,0 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 2289,9 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 263770,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 255045,0 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 8725,9 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 255045,0 тис. грн. та по спеціальному фонду 8725,9 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 300,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2017 рік порядок розподілу субвенції на утримання дошкільних навчальних закладів, сільських і селищних будинків культури, клубів, між бюджетами міської, селищних та сільських рад, згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти з районного бюджету згідно з додатком 4.1. до цього рішення.
6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 150,0 тис. гривень.
Дозволити Валківській районній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Валківської районної ради.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 6 до цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Валківській районній державній адміністрації, в особі начальника фінансового управління Валківської районної державної адміністрації Харківської області, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загальному фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 5 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
11. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені у статті 64 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
14. Надати право Валківській районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам району у період між сесіями Валківської районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
15. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються. За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету) до погашення такої заборгованості.
16. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
17. Установити, що комунальні підприємства, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району сплачують до загального фонду районного бюджету 2% чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням ХХVІ сесії районної ради VІ скликання від 08.05.2013 року № 535-VІ «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування частини прибутку комунальних підприємств району». Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Комунальні підприємства подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку до органів фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.
18. Дозволити постійній комісії районної ради з питань планування та бюджету у період між сесіями районної ради, у виняткових випадках, на основі відповідних висновків фінансового управління райдержадміністрації та обґрунтованих і вмотивованих подань головних розпорядників коштів районного бюджету здійснювати розподіл та перерозподіл видатків районного бюджету за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу їх бюджетних призначень. На підставі вищевказаних документів видавати відповідне розпорядження голови районної ради з подальшим його затвердженням на сесії районної ради та наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
19. Надати право голові районної ради укладати угоди про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
20. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики (Дубовик О.О.)