Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ - ХХХІІ сесія Валківської районної ради

додатки

27.12.2018

ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ НА 2019 РІК


ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХХХІІ сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 20 грудня 2018 року № 686–VII

Про районний бюджет на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики, Валківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Визначити на 2019 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 263078160 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 260602820 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету – 2475340 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 263078160 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 242137229 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету – 20940931 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 18465591 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 18465591 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100000 гривень що становить 0,04% видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд районного бюджету у розмірі 150000 гривень, що становить 0,06% видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України надати право Валківській районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам району у період між сесіями Валківської районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 6005600 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та субвенція з державного бюджету відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;
у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Валківській районній державній адміністрації, в особі начальника фінансового управління Валківської районної державної адміністрації Харківської області, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загальному фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:
10.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.
10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у терміни, визначені бюджетним законодавством.
10.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету) до погашення такої заборгованості.
10.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
11. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів районного бюджету на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 8 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
12. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
13. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації, в особі начальника фінансового управління районної державної адміністрації, коригувати розпис районного бюджету за напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики, із наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.
14. Дозволити Валківській районній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Валківської районної ради.
15. Установити, що комунальні підприємства, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району сплачують до загального фонду районного бюджету 2% чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням ХХVІ сесії районної ради VІ скликання від 08.05.2013 року № 535-VІ «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування частини прибутку комунальних підприємств району». Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Комунальні підприємства подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку до органів фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.
16. Дозволити постійній комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики у період між сесіями районної ради, у виняткових випадках, на основі відповідних висновків фінансового управління райдержадміністрації та обґрунтованих і вмотивованих подань головних розпорядників коштів районного бюджету здійснювати розподіл та перерозподіл видатків районного бюджету за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу їх бюджетних призначень. На підставі вищевказаних документів видавати відповідне розпорядження голови районної ради з подальшим його затвердженням на сесії районної ради та наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
17. Затвердити порядок розподілу субвенції на утримання дошкільних навчальних закладів, сільських і селищних будинків культури, клубів, між бюджетами міської, селищних та сільських рад, згідно з додатком 9 до цього рішення, відповідно до пунктів 20, 211 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.
18. Надати право голові районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
19. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
20. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.
21. Забезпечити оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.
22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики (Дубовик О.О.)

Голова районної ради В. Оноша

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Валківського районного бюджету на 2019 рік

Доходна частина
Прогнозні показники доходної частини районного бюджету на 2019 рік визначені відповідно до норм Бюджетного та Податкового кодексів України, Основних напрямів бюджетної політики, очікуваних показників за 2018 рік та прогнозних на 2019 рік.
Фінансовий ресурс районного бюджету (без врахування трансфертів)на 2019 рік прогнозується в обсязі 75572,3 тис. грн., з них:
- загальний фонд – 73097,0 грн.;
- спеціальний фонд – 2475,3 тис. грн.
Загальний фонд
Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб (питома вага 84,2%), який зараховується до районного бюджету за нормативом відрахувань 60% від загального обсягу податку, що сплачується на території району.
Розрахунок обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету на 2019 рік здійснений з урахуванням запланованого Урядом підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 4173 грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС 1921 грн.
Надходження податку на доходи фізичних осіб прогнозується в розмірі 61598,5 тис. грн., у порівнянні з очікуваними надходженнями 2018 року прогнозні показники зростатимуть на 4829,1 тис. грн., або 8,5%.
Починаючи з 2018 року до загального фонду районного бюджету зараховується 2% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату.
Надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (питома вага 15,2%) планується отримати в обсязі 11138,0 тис. грн., з них
- рентна плата за користування надрами для видобування нафти – 138,0 тис. грн.
- рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – 9400,0 тис. грн.
- рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату – 1600,0 тис. грн..
Розрахунок прогнозних показників по рентній платі здійснено з урахування надходжень за попередній рік.
Питома вага інших податків у прогнозованому обсязі загального фонду районного бюджету становить 0,5% і обраховані з урахуванням фактичних надходжень цих доходів у 2017 і 2018 роках.
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об»єднань, що вилучаються до бюджету планується у розмірі 0,5 тис. грн.
Надходження плати за надання адміністративних послуг визначені в цілому в сумі 230,0 тис. грн.
Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності визначені в сумі 120,0 тис. грн.
Розрахунок доходної частини районного бюджету на 2019 рік
тис.грн.
Назва податку Виконання за 11 місяців 2018р. Очікуване виконання до кінця року Розрахункова на 2019 рік
Податок на доходи фізичних осіб 53299,0 56744,4 61573,5
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 26,7 30,0 25,0
Рентна плата за використання інших природних ресурсів 11064,7 11064,7 11138,0
Доходи від власності та підприємницької діяльності 0,5 0,5 0,5
Плата за надання адміністративних послуг 238,5 238,5 230,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 115,9 116,0 120,0
Інші неподаткові надходження 9,8 10 10
Всього 64755,1 68204,1 73097,0
Спеціальний фонд
До спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік включено власні надходження бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, згідно розрахунків бюджетних установ.
Спеціальний фонд районного бюджету за доходами планується в сумі 2484,3 тис. грн., в т. ч. власні надходження бюджетних установ:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 570,0 тис. грн.
- плата за оренду майна бюджетних установ – 175,4 тис. грн.
- кошти від реалізації майна – 24,0 тис. грн.
- благодійні внески, гранти та подарунки – 1714,9 тис. грн.
Обсяг надходжень визначено на підставі розрахунків розпорядників коштів районного бюджету з урахуванням фактичних надходжень поточного року.
Видатки районного бюджету
При формуванні проекту районного бюджету на 2019 рік видатки на заробітну плату працівникам установ, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету обраховано виходячи із розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2019 року у розмірі 4173 грн., посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки к розмірі 1921 грн.
Мережу закладів, які будуть фінансуватися з районного бюджету у 2019році, сформовано на підставі вимог статті 89 Бюджетного кодексу України.
При здійсненні розрахунків граничних обсягів видатків враховано індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), що становить 110,0%.
Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2019 році установами та організаціями, що фінансуються за рахунок коштів бюджету, базові обсяги коштів пропонується збільшити в середньому на коефіцієнт 1,08.
Видатки на утримання бюджетних установ районного бюджету розраховані виходячи з обґрунтованої потреби для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та на оплату видатків за спожиті енергоносії, з дотриманням вимог ст. 77 Бюджетного кодексу України.
На утримання районної ради планується спрямувати 3316,2 тис. грн.., в тому числі на оплату праці – 2450,0 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії - 136,2 тис. грн.
Видатки на освіту передбачені в сумі 89220,1 тис. грн.,з них по загальному фонду – 85425,5тис. грн., по спеціальному фонду – 3794,5 тис. грн..
В загальному обсязі видатків враховано:
- обсяг освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 53623,9 тис. грн. на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;
- обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 258,8 тис.грн.;
- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1040,8 тис.грн.;
Зазначені асигнування планується спрямувати для реалізації бюджетних програм в сфері освіти, а саме на:
- надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 3708,2 тис. грн.
- методичне забезпечення діяльності навчальних закладів – 1383,9 тис. грн.
- інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (централізоване ведення бухгалтерського обліку, здійснення централізованого господарського обслуговування) – 3970,0 тис. грн.
Видатки на охорону здоров»я плануються в сумі 49586,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 34656,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 16260,0 тис. грн..
В загальному обсязі видатків враховано обсяг медичної субвенції з державного бюджету в сумі 21391,8 тис. грн.
- субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 171,3 тис. грн.;
- цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину через аптечні підприємства всіх форм власності – 762,8 тис. грн.:
- субвенція з Коломацької ОТГ – 600,0 тис. грн.
Загальні асигнування, що спрямовується для реалізації бюджетних програм у сфері охорони здоров»я, а саме:
- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 33038,3 тис. грн..
- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 855,0 тис. грн.
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 762,8 тис. грн..
Головним розпорядником видатків на охорону здоров»я є Валківська райдержадміністрація.
На соціальний захист та соціальне забезпечення плануються видатки в сумі 91289,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 90669,9 тис. грн., по спеціальному – 620,0 тис. грн.
Зазначені асигнування планується спрямувати для реалізації бюджетних програм, а саме:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 32589,7 тис. грн.;
- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1858,5 тис. грн.;
- надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям – 46070,1 тис. грн.;
- забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, в сім’ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 1140,9 тис. грн.
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 8245,0 тис. грн.
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 22,4 тис. грн.
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 725,7 тис. грн.
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 17,6 тис.грн.
Видатки на культуру і мистецтво плануються в сумі 8624,4 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 8366,0 тис. грн., по спеціальному – 258,4 тис. грн.
Зазначені асигнування планується спрямувати для реалізації бюджетних програм у сфері культури і мистецтва, а саме:
- Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) – 2152,2 тис. грн..
- забезпечення діяльності бібліотек – 2310,7 тис. грн.;
- забезпечення діяльності музеїв i виставок – 718,7 тис. грн.;
- забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів – 2802,2 тис. грн.
- Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва – 382,3 тис. грн.
Головним розпорядником коштів по видатках на культуру і мистецтво визначений сектор культури і туризму Валківської райдержадміністрації.
Видатки на фізичну культуру і спорт плануються в сумі 1932,7 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 1924,7 тис. грн., по спеціальному – 8,0 тис. грн.
Зазначені асигнування планується спрямувати для реалізації бюджетних програм фізичної культури і спорту, а саме:
- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1924,7 тис. грн.
Видатки на реалізацію окремих районних програм передбачаються в загальній сумі 18515,0 тис. грн., в тому числі на :
Програму економічного і соціального розвитку Валківського району на 2019рік – 18465,6 тис. грн.
Районну Програму соціального захисту населення Валківського району на 2017-2021 роки – 22,4 тис. грн.
Резервний фонд передбачається в сумі 150,0 тис. грн., відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України в межах 1% обсягу видатків загального фонду.
Базова дотація з державного бюджету передбачається в сумі 4976,8 тис. грн.
За рахунок трансфертів з державного бюджету, які мають цільове спрямування, в районному бюджеті передбачаються видатки, з них:
- освітня субвенція у сумі 53623,9 тис. грн. спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (головний розпорядник коштів відділ освіти Валківської райдержадміністрації); - медична субвенція у сумі 21391,8 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 171,3 тис. грн.
- субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомога за інвалідністю І-ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 46070,1 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) у сумі 32589,7 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 1858,5 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 1140,9 тис. грн..
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров"я в сумі 10502,9 тис. грн.
За зверненнями сільської, селищної, міської ради районна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення видатків (по утриманню дошкільних навчальних закладів та клубних закладів) сільській, селищній, міській раді та у районному бюджеті затверджує обсяги міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування.
Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ і міста здійснено на основі формульного розрахунку Розрахований загальний обсяг дотації що надається із загального фонду районного бюджету до місцевих бюджетів району визначено в сумі 17457,6 тис. грн.
З метою покриття тимчасових касових розривів загального фонду районного бюджету пропонується встановити оборотний касовий залишок бюджетних коштів у сумі 100,0 тис. грн.
Загальний обсяг районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за доходами складе в сумі 263078,1 тис. грн.., в тому числі по загальному фонду – 260602,8 тис. грн., по спеціальному 2475,3 тис. грн.
Загальний обсяг районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за видатками складе в сумі 263078,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 242137,2 тис. грн., по спеціальному 20940,9 тис. грн.

Начальник фінансового управління Л. О. Левчук