Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ - ХХХІІ сесія Валківської районної ради

додатки

27.12.2018

Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 448 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)


ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХХХІІ сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 20 грудня 2018 року № 685–VII

Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 448 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики, Валківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :
Внести зміни до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 448 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) , виклавши їх у новій редакції:
« 1. Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 374134,7 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 284443,9 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 89690,8 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 380181,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 275503,4 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 104678,3 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 8940,5 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 14987,5 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 275503,4 тис. грн. та по спеціальному фонду 104678,3 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2018 рік порядок розподілу субвенції та обсяги міжбюджетних трансфертів на утримання дошкільних навчальних закладів, сільських і селищних будинків культури, клубів, між бюджетами міської, селищних та сільських рад, та обсяги міжбюджетних трансфертів до районного бюджету згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
6. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих місцевих (регіональних) програм в загальній сумі 109928,3 тис. грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.
7. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 7 до цього рішення.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Валківській районній державній адміністрації, в особі начальника фінансового управління Валківської районної державної адміністрації Харківської області, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загальному фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 8 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
10. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені у статті 64 Бюджетного кодексу України.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
13. Надати право Валківській районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам району у період між сесіями Валківської районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
14. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються. За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету) до погашення такої заборгованості.
15. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
16. Установити, що комунальні підприємства, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району сплачують до загального фонду районного бюджету 2% чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням ХХVІ сесії районної ради VІ скликання від 08.05.2013 року № 535-VІ «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування частини прибутку комунальних підприємств району». Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Комунальні підприємства подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку до органів фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.
17. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації, в особі фінансового управління Валківської районної державної адміністрації, коригувати розпис районного бюджету за напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
18. Дозволити постійній комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики у період між сесіями районної ради, у виняткових випадках, на основі відповідних висновків фінансового управління райдержадміністрації та обґрунтованих і вмотивованих подань головних розпорядників коштів районного бюджету здійснювати розподіл та перерозподіл видатків районного бюджету за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу їх бюджетних призначень. На підставі вищевказаних документів видавати відповідне розпорядження голови районної ради з подальшим його затвердженням на сесії районної ради та наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
19. Надати право голові районної ради укладати угоди про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
20. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Затвердити Угоду про передачу коштів позики від 30 грудня 2016 року № 13010-05/182 та Додаткову угоду від 14 листопада 2017 року № 13010-05/182-1 між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Валківською районною радою Харківської області та відділом освіти Валківської районної державної адміністрації.»
22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики (Дубовик О.О.)

Голова районної ради В. Оноша

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення ХХХІІ сесії VІІ скликання
«Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 448–VІІ
«Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)

1. На виконання розпорядження голови Харківської ОДА від 14.12.2018 р. № 654, 658, 660, 661 «Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету»;
Зменшити доходну частину районного бюджету по загальному фонду 41050700 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "Гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 291538,0 грн.
Зменшити видаткову частину районного бюджету по загальному фонду
КПКВ КМБ 0813230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 291538,0 грн.
2. Збільшити доходну частину районного бюджету по загальному фонду код доходу 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції» в сумі 600000,0 грн.
Збільшити видаткову частину районного бюджету по загальному фонду по: КПКВК КМБ 0222010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі 600000,0 грн. КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».
3. Зменшити доходну частину районного бюджету по загальному фонду 41050100 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 1445925,0 грн.
Зменшити видаткову частину районного бюджету по загальному фонду КПКВК КМБ 0813012 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 1445925,0 грн.
4. Збільшити доходну частину районного бюджету по загальному фонду 41050200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 117851,0 грн.
Збільшити видаткову частину районного бюджету по загальному фонду по: КПКВ КМБ 0813022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 117851,0 грн.
5. Зменшити доходну частину районного бюджету по загальному фонду 41050300 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу… за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 7860085,0 грн.
Зменшити видаткову частину районного бюджету по загальному фонду по:
КПКВ КМБ 0813041 « Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 100005,00 грн.
КПКВ КМБ 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини» в загальній сумі 2122868,0 грн., в тому числі
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 100,0грн.
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 2122768,0 грн.
КПКВ КМБ 0813044 «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 293637,0 грн.
КПКВ КМБ 0813045 «Надання допомоги на дітей одиноким матерям»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 2131012,0 грн.
КПКВ КМБ 0813046 «Надання тимчасової державної допомоги дітям»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – 3793,0 грн.
КПКВ КМБ 0813047 «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 1679975,0 грн.
КПКВ КМБ 0813081 «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 422716,0 грн.
КПКВ КМБ 0813082 «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 826168,0 грн.
КПКВ КМБ 0813083 « Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу»
КЕКВ 2730 Інші виплати населенню» - 279811,0 грн.
КПКВ КМБ 0813084 « Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 100,0 грн.
6. Зменшити доходну частину районного бюджету по загальному фонду по коду доходу 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 10900,0 грн.
Зменшити видаткову частину районного бюджету по загальному фонду
КПКВ КМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», в тому числі
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 8934,0 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 1966,0 грн.
7. Зменшити доходну частину районного бюджету по загальному фонду по коду доходу 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 13033,0 грн.
Зменшити видаткову частину районного бюджету по загальному фонду
КПКВ КМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», в тому числі КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 13033,0 грн.
8. Збільшити доходну частину районного бюджету по загальному фонду по коду доходу 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» в сумі 10900,0 грн.
Збільшити видаткову частину районного бюджету по спеціальному фонду
КПКВ КМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 10900,0 грн. (за рахунок передачі коштів з загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).
9. Зменшити видаткову частину районного бюджету по спеціальному фонду (бюджет розвитку) по:
КПКВК КМБ 0227366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» в сумі 13029,0 грн.
КПКВК КМБ 02127366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» в сумі 68742,0 грн.
КПКВК КМБ 06127366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» КЕКВ 3132 ««Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 1940645,0 грн.
Збільшити видаткову частину районного бюджету по загальному фонду за рахунок зменшення передачі коштів з спеціального фонду (бюджет розвитку) до загального фонду по:
КПКВ КМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на виконання районної Програми соціального захисту населення Валківського району на 2017-2021 роки в загальній сумі 75000,0 грн. КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для надання одноразової цільової грошової допомоги у зв’язку із скрутним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. Головним розпорядником коштів визначити управління праці та соціального захисту населення Валківської районної державної адміністрації.
КПКВК КМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» в загальній сумі 1709814,0 грн. КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання».
КПКВК КМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» в загальній сумі 141780,0 грн. КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам», в тому числі:
91000,0 грн. на виконання Програми забезпечення централізованим підвезенням хворих, які потребують проведення програми гемодіалізу на 2016-2018 роки Головним розпорядником коштів визначити Валківську районну державну адміністрацію.
КПКВК КМБ 0222010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі 64177,0 грн. КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».
КПКВК КМБ 1014030 « Забезпечення діяльності бібліотек» в загальній сумі 31645,0 грн. КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання».

Начальник фінансового управління Л. О. Левчук