Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
Високопільська сільська рада оприлюднює важливу інформацію


Додаток

05.04.2019

Оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки на конкурентних засадах на території Високопільської сільської ради Валківського району Харківської області
згідно Додатку 2
до рішення ХХХІІІ сесії VІІ скликання Високопільської сільської ради від 05 квітня 2019 року


Оголошення
про проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки на конкурентних засадах на території Високопільської сільської ради Валківського району Харківської області

1.Мета проведення конкурсу: визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки на конкурентних засадах на території Високопільської сільської ради Валківського району Харківської області
2.Визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
3.Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.
4.Умови відбору виконавця земельних торгів:
- виконавець забезпечує підготовку лотів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України.
- витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;
5. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів” із зазначенням об’єкта. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення земельних торгів та терміну виконання таких робіт, переліком проведених торгів за 2017-2018 роки з переліком земельних ділянок, право власності чи право оренди на які продано на земельних торгах з зазначенням стартової ціни лоту, ціни продажу лоту, відсотка на який збільшилась ціна продажу, дати проведення торгів. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.
6. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:
- реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
- відомості про претендента;
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
- інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:
для здійснення робіт із землеустрою – наявність у складі учасника за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрій»;
для проведення земельних торгів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати (документальним підтвердженням є копії кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника, кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів).
В запечатаному конверті подається пропозиція про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях).

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення земельних торгів можуть подавати пропозиції на відбір виконавця торгів до 16:00 год. 19 квітня 2019 року.

Поштова адреса, за якою подаються документи:
63020,
Харківська область
Валківський район
с. Високопілля
вул. Молодіжна
буд.1

Контактні телефони: (05753) 6-92-54
телефон для довідок: (05753) 6-92-54