Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ - ХХХV сесія Валківської районної ради

додатки

11.04.2019

Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 686 – VII «Про районний бюджет на 2019рік» та додатків до нього (зі змінами)


ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХХХV сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 4 квітня 2019 року № 747–VII

Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 686 – VII «Про районний бюджет на 2019рік» та додатків до нього (зі змінами)

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики, Валківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :
Внести зміни до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 686 – VII «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами) , виклавши їх у новій редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 302371742гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 278734036 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету – 23637706 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 313716696 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 266121602 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету – 47595094 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 12612434 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 23957388 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100000 гривень що становить 0,03% видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд районного бюджету у розмірі 150000 гривень, що становить 0,06% видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України надати право Валківській районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам району у період між сесіями Валківської районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 38946875 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та субвенція з державного бюджету відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;
у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Валківській районній державній адміністрації, в особі начальника фінансового управління Валківської районної державної адміністрації Харківської області, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загальному фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:
10.1. Затвердити паспорти бюджетних програм та зміни до них протягом двох тижнів після набрання чинності цим рішенням.
10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у терміни, визначені бюджетним законодавством.
10.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету) до погашення такої заборгованості.
10.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
11. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів районного бюджету на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 8 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
12. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
13. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації, в особі начальника фінансового управління районної державної адміністрації, коригувати розпис районного бюджету за напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики, із наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.
14. Дозволити Валківській районній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Валківської районної ради.
15. Установити, що комунальні підприємства, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району сплачують до загального фонду районного бюджету 2% чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням ХХVІ сесії районної ради VІ скликання від 08.05.2013 року № 535-VІ «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування частини прибутку комунальних підприємств району». Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Комунальні підприємства подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку до органів фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.
16. Дозволити постійній комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики у період між сесіями районної ради, у виняткових випадках, на основі відповідних висновків фінансового управління райдержадміністрації та обґрунтованих і вмотивованих подань головних розпорядників коштів районного бюджету здійснювати розподіл та перерозподіл видатків районного бюджету за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу їх бюджетних призначень. На підставі вищевказаних документів видавати відповідне розпорядження голови районної ради з подальшим його затвердженням на сесії районної ради та наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
17. Затвердити порядок розподілу субвенції на утримання дошкільних навчальних закладів, сільських і селищних будинків культури, клубів, між бюджетами міської, селищних та сільських рад, згідно з додатком 9 до цього рішення, відповідно до пунктів 20, 211 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.
18. Надати право голові районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
19. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики (Дубовик О.О.)

Голова районної ради В. Оноша