Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
Оприлюднення проекту регуляторного акту

05.03.2012

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про затвердження Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району


Відповідно до п. 19 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , Законів України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) , „ Про приватизацію державного майна”, „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, додається.
2. Визнати таким, що втратило свою чинність рішення XXXI сесії районної ради V скликання № 600- V від 13 листопада 2008 року«Про затвердження Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району»
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики, транспорту, зв’язку та комунальної власності (Положій О.М.)

Додаток
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТА РАЙОНУ

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району (далі - Положення) розроблене відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про приватизацію державного майна”, „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.
1.2. Це Положення застосовується при приватизації (відчуженні) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району:
- цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів;
- індивідуально визначеного майна;
- нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення);
- об’єктів незавершеного будівництва.
1.3. Приватизація (відчуження) об’єктів здійснюється шляхом:
- продажу об’єктів на аукціоні, за конкурсом, іншими способами, що передбачають конкуренцію покупців;
- викупу.
1.4. Суб’єкти приватизації.
Суб’єктами приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району є:
- районна рада;
- голова районної ради;
- постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики, транспорту, зв’язку та комунальної власності;
- профільні постійні комісії районної ради;
- відділ з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району виконавчого апарату районної ради;
- покупець (або його представник);
- посередники.
Приватизація (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району здійснюється на підставі рішення районної ради.

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВИ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ ОБ’ЄКТА

2.1. Покупець, який має намір скористатися правом на приватизацію цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, нерухомого майна, індивідуально визначеного майна, в тому числі орендованого, або об’єкта незавершеного будівництва, звертається до районної ради із заявою. (додаток 1). Розмір плати за подання заяви становить половину неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Зазначені грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування на відповідний поточний рахунок.
Разом із заявою покупці – фізичні особи подають:
- відомості про особу, домашню адресу, громадянство;
- номери рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт приватизації;
- документ про внесення плати за подання заяви;
- декларацію про доходи, у разі придбання об’єкта приватизації за рахунок грошових коштів.
Покупці – юридичні особи подають:
- повну назву заявника та його юридичну адресу;
- прізвище, ім’я, по батькові керівника;
- номери рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт приватизації;
- документ про внесення плати за подання заяви;
- нотаріально посвідчені копії установчих документів, що підтверджують право юридичної особи бути покупцем згідно із законодавством про приватизацію (копію відповідного рішення органів місцевого самоврядування – для органів місцевого самоврядування).
В разі, якщо об’єкт є орендованим, до звернення додаються договір оренди, технічний паспорт на об’єкти нерухомості, свідоцтво про право власності, відомості щодо земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, а також пропозиції балансоутримувача майна щодо можливості відчуження об’єкта. В інших випадках – відомості про об’єкт приватизації, заявника та пропозиції балансоутримувача майна щодо можливості відчуження об’єкта.
2.2. Голова районної ради надсилає для розгляду подану юридичною чи фізичною особою заяву до відділу по управлінню майном спільної власності територіальних громад району (далі - Відділ), який у разі відсутності підстав для відмови у приватизації надає голові районної ради пропозиції щодо способу приватизації та включає об’єкт до переліку об’єктів, що підлягають приватизації на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу з подальшим затвердженням районною радою. Результати розгляду не пізніше як через місяць з дня подання заяви доводяться головою районної ради до заявника у письмовій формі.
2.3. Після надходження заяви від юридичних чи фізичних осіб про приватизацію об’єкта, у тому числі від таких, які є орендарями майна, приватизація (відчуження) об’єкта попередньо розглядається відповідною профільною постійною комісією та постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, транспорту, зв’язку такомунальної власності.
Пропозиції щодо приватизації (відчуження) об’єкта розглядаються протягом тридцяти робочих днів з моменту надходження запиту.
2.4. Після розгляду матеріалів суб’єктами, передбаченими пунктом 1.4. Положення, голова районної ради забезпечує узагальнення матеріалів та підготовку проектів рішень для подальшого розгляду у постійних комісіях районної ради згідно з Регламентом районної ради.
2.5. Ініціатива щодо приватизації об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району може виходити від суб’єктів приватизації, передбачених пунктом 1.4 цього Положення.

РОЗДІЛ ІІI. ПІДГОТОВКА ОБ’ЄКТІВ ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ

3.1. Передприватизаційна підготовка майна може передбачати:
- інвентаризацію майна, що підлягає приватизації, визначення умов його подальшого використання, упорядкування балансового відображення виявлених об’єктів нерухомості та іншого майна;
- виявлення майна, що не підлягає приватизації, та розроблення умов його подальшого використання;
- виявлення об’єктів соціально-культурної та побутової сфери, культових споруд і визначення умов їх подальшого функціонування, передачу в установленому порядку цих об’єктів у власність відповідним територіальним громадам, релігійним організаціям або іншим органам для подальшого продажу відповідно до законодавства;
- виявлення іншого майна, яке тимчасово не використовується, та розроблення пропозицій щодо умов його подальшого використання або консервації у встановленому порядку;
- виявлення підприємств, щодо яких, на підставі відповідного рішення районної ради, може застосовуватися процедура банкрутства, та ініціювання перед відповідними органами її проведення;
- виділення зі складу підприємств структурних підрозділів, які можуть функціонувати як окремі підприємства;
- виявлення й упорядкування об’єктів незавершенного будівництва і визначення умов їх подальшого використання;
- оформлення технічних паспортів на будівлі та споруди в бюро технічної інвентаризації; - проведення заходів, спрямованих на впорядкування землекористування, оформлення державних актів на землю, кадастрових номерів земельних ділянок тощо;
- здійснення інших заходів, визначених законодавством.
3.2. За відсутності підстав для відмови в приватизації постійна комісія питань соціально-економічного розвитку регіону , транспорту, зв’язку та комунальної власності надає голові районної ради пропозиції щодо способу приватизації та включення об’єкта до переліку таких, що підлягають приватизації на аукціоні, за конкурсом або шляхом викупу, з подальшим затвердженням переліку таких об’єктів районною радою.
Результати розгляду не пізніше як через місяць із дня подання заяви доводяться головою районної ради до заявника у письмовій формі.
3.3. Відмова в приватизації об’єкта можлива тільки у випадках, передбачених чинним законодавством про приватизацію.
3.4. Після узгодження з суб’єктами, передбаченими пунктом 1.4. Положення, матеріали узагальнюються та згідно з Регламентом районної ради відповідний проект рішення за пропозицією голови ради подається на розгляд постійних комісій районної ради із запропонованим переліком та способами приватизації.
3.5. З моменту прийняття районною радою відповідного рішення про приватизацію об’єктів здійснюється їх підготовка до приватизації.
Підготовка об’єктів до приватизації включає:
- підготовку та опублікування інформації про об’єкти приватизації в районній газеті „Сільські новини” та на офіційному сайті районної ради;
- організацію та проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що будуть проводити оцінку майна, яке підлягає приватизації (відчуженню);
- інвентаризацію майна, що підлягає приватизації;
- визначення вартості продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, або початкової вартості продажу об’єкта на аукціоні, за конкурсом;
- інші заходи (за потребою - направлення у відповідні органи влади, організації та установи письмових запитів про залучення їх представників до роботи у складі комісії з інвентаризації чи продажу об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, створення інвентаризаційної комісії, комісії з продажу об’єкта спільної власності, реєстрація заяв про приватизацію об’єкту тощо).
3.6. Покупець, який у встановленому порядку подав заяву про приватизацію цілісного майнового комплексу або його структурного підрозділу, може за власний рахунок замовити проведення аудиторської перевірки фінансового стану підприємства.

РОЗДІЛ IV. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МАЙНА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ

4.1. Інвентаризація майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, що приватизується, проводиться відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 1993 року № 158.
4.2. До складу інвентаризаційної комісії повинні обов’язково входити керівник і головний бухгалтер підприємства, що приватизується, чи підприємства та організації, на балансі яких відображається майно.
Склад інвентаризаційної комісії та протокол про результати інвентаризації (зведений акт інвентаризації майна) затверджуються головою районної ради. 4.3. Визначення початкової вартості об’єктів приватизації здійснюється в порядку, встановленому законодавством з питань оцінки майна. Оцінка об’єкта приватизації здійснюється на підставі відповідного договору на проведення оцінки, що укладається між районною радою та суб’єктом оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна.
4.4. Визначення суб’єкта оціночної діяльності, який буде проводити незалежну оцінку майна, здійснюється на конкурсній основі.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією, яка в своїй діяльності керується Положенням про конкурсну комісію з відбору суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим рішенням районної ради .
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі відповідних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.
4.5. У разі прийняття рішення про проведення конкурсу інформація стосовно його умов, терміну проведення, а також інформація про об’єкт оцінки публікується районною радою в газеті „ Сільські новини ”, або на веб-сайті районної ради за 15 – 30 календарних днів до дати проведення конкурсу.
4.6. Інформація про умови проведення конкурсу повинна включати:
- дату, час і місце проведення конкурсу;
- відомості про об’єкт оцінки;
- кінцевий термін подання документів на розгляд комісії;
- перелік документів, які слід подавати на розгляд комісії;
- термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);
- адресу комісії, контактні телефони.
4.7. Незалежна оцінка вартості цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна регулюється Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", іншими нормативно–правовими актами з питань оцінки майна.
4.8. Висновки про вартість майна, що приватизується, складені суб’єктом оціночної діяльності, після їх погодження постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики, транспорту, зв’язку та комунальної власності підлягають затвердженню сесією районної ради.

РОЗДІЛ V. СПОСОБИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

5.1. Продаж об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району здійснюється способами, що визначаються законодавством України для кожної групи об’єктів.
5.2. Районна рада затверджує переліки об’єктів, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району і підлягають:
- продажу на аукціоні, за конкурсом;
- викупу.
Включення об’єктів до переліку таких, що підлягають продажу, відбувається виключно при наявності оновленої технічної документації на об’єкт продажу, а також на земельну ділянку, де розташований цей об’єкт, зокрема при наявності технічного паспорту та свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомості, кадастрового номеру земельної ділянки.
5.3. Викуп застосовується щодо об’єктів:
- не проданих на аукціоні, за конкурсом;
- включених до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу.
- зданих в оренду, якщо право на викуп було передбачено договором оренди,
укладеним до набрання чинності Закону України "Про оренду державного майна".
5.4. Перелік об’єктів, що підлягають приватизації (відчуженню), публікується в районній газеті „Сільські новини ” та на офіційному сайті районної ради в 15- денний термін із дня прийняття районною радою відповідного рішення і повинен містити назву об’єкта приватизації та його місцезнаходження.
Інформація про здійснення викупу об’єкта приватизації публікується в газеті „Сільські новини” або на веб-сайті районної ради протягом 15 календарних днів з дня укладання договору купівлі–продажу.
5.5. Інформація про об’єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом, повинна містити такі відомості:
- назву об’єкта приватизації, його місцезнаходження;
- відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, умови користування ними;
- початкову ціну продажу, умови продажу та експлуатації об’єкта;
- суму грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта;
- назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об’єкти приватизації;
- кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;
- час та місце особистого ознайомлення з об’єктом;
- час та місце проведення аукціону, конкурсу;
- адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону, конкурсу; - іншу інформацію.
Зазначена інформація публікується не пізніше як за 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу в газеті „Сільські новини” та на офіційному сайті районної ради.
5.6. Продаж об’єктів спільної власності за конкурсом здійснюється за наявності не менш, як двох покупців та відповідно до Положення про конкурсну комісію з продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням районної ради .
5.7. У разі повторного проведення конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. В цьому разі початкову вартість може бути зменшено до початку торгів не більш як на 30 відсотків.
Районна рада визначає перелік об’єктів, не проданих або знятих з аукціонів, конкурсів, та приймає рішення про повторний продаж на аукціоні, за конкурсом або їх приватизацію (відчуження) шляхом викупу іншими покупцями. Об’єкт приватизації може бути запропонований для продажу на аукціоні, за конкурсом не більше двох разів, якщо районною радою не прийнято інше рішення.
Зміна способу приватизації майна спільної власності, якщо раніше районною радою було прийнято рішення щодо включення об′єкта до певного переліку, здійснюється на підставі відповідного рішення районної ради.
5.8. Приватизація (відчуження) об’єктів незавершеного будівництва, а також законсервованих об’єктів регулюється цим Положенням з урахуванням особливостей, визначених Законом України „Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”.
5.9. Право власності на об’єкт приватизації підтверджується договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та районною радою, в особі голови районної ради.
Право володіння, користування і розпорядження об’єктом продажу переходить до покупця після сплати повної вартості придбаного об’єкта приватизації та земельної ділянки. Місцева рада зобов’язана в місячний строк з моменту реєстрації приватизованого об’єкта переоформити договір оренди на користування землею. Передача об’єкта покупцю засвідчується актом приймання-передачі, який підписується сторонами та скріплюється печатками.
5.10. Інформація про здійснення продажу об’єкта приватизації публікується в районній газеті „ Сільські новини ” та на офіційному сайті районної ради протягом 15 календарних днів із дня укладання договору купівлі-продажу.

РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Протягом п’яти днів після затвердження районною радою результатів конкурсу, аукціону між покупцем і головою районної ради укладається договір купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом державній реєстрації. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об’єкт приватизації. Покупець зобов’язаний внести кошти протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Термін оплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни продажу об’єкта.
6.2. У триденний термін з дня укладення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний внести кошти на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об’єкт приватизації.
6.3. Після внесення зазначених коштів голова районної ради (або за його дорученням керівник підприємства, установи, закладу, на балансі якого відображається об’єкт приватизації) і новий власник підписують акт приймання-передачі приватизованого об’єкта.
6.4. Продаж об’єктів, які до набрання чинності цього Положення включені до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (відчуженню) та щодо яких прийнято рішення районною радою про приватизацію (відчуження), а також таких, що перебувають в процесі приватизації, здійснюється відповідно до раніше прийнятого рішення.
6.5. Контроль за здійсненням приватизації (відчуження), належним і своєчасним виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району здійснює постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики, транспорту, зв’язку та комунальної власності та відділ з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району виконавчого апарату районної ради в межах їх повноважень.
6.6. Питання, що не врегульовані цим Положенням та іншими рішеннями районної ради, регулюються законодавством України з питань приватизації державного та комунального майна.

Додаток 1 до пункту 2.1. Положення
Кому: Голові районної ради
Заявник: __________________________
(назва заявника, П.І.Б., посада, код заявника за ЄДРПОУ),
(П.І.Б., ідентифікаційний номер, адреса (для фізичної особи), телефон)
Реєстраційний №___
„____”________ 200__ р.
(дата реєстрації заяви)
З А Я В А
Прошу включити ______________________________________________
(повна назва об’єкта, його місцезнаходження)
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом (вказати один із переліків).
Пропоную наступні умови купівлі та подальшої експлуатації об’єкта:
________________________________________________________________________________________________________________________________________.

«_____»___________ 200___р.
_________________________
(дата заповнення заяви) (підпис, П.І.Б.)
м.п.

А Н А Л І З
регуляторного впливу проекту Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району віднесено до регуляторного акта. За вимогами ст. 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" було розроблено аналіз регуляторного впливу зазначеного проекту регуляторного акта.
1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин
Вдосконалення процесу приватизації майна спільної власності, шляхом затвердження нового Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, та необхідність визначення і затвердження вищезазначеного порядку.
2. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин
Положення буде застосовуватись при приватизації (відчуженні) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району. Воно визначає загальні способи приватизації, суб’єктів приватизації, порядок подання заяви та перелік документів, необхідних для прийняття рішення про приватизацію об’єкта, заходи передприватизаційної підготовки майна, процедуру підготовки об’єктів до приватизації після прийняття рішення, загальні принципи діяльності конкурсних комісій з продажу об’єктів спільної власності та з відбору суб’єктів оціночної діяльності, а також методи контролю за здійсненням приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та за належним і своєчасним виконанням покупцями умов договорів купівлі-продажу об’єктів.
3. Оцінка важливості проблеми
Потреба у врегулюванні підстав та умов відчуження (приватизації) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста району.
4. Обґрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розгляд можливості внесення змін до них
Відповідно до вимог законодавства України, до повноважень районної ради входить вирішення питань про продаж майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста району, а тому є необхідність в прийнятті Положення на підставі якого районна рада здійснюватиме свої повноваження щодо продажу комунального майна.
5. Визначення результативності регуляторного акту
Затвердження Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, забезпечує встановлення порядку подання заяви та процедури розгляду питання приватизації об’єктів спільної власності, послідовності заходів та процедури підготовки об’єктів до продажу після прийняття відповідного рішення районною радою, а також визначає умови і підстави прийняття рішення про приватизацію майна спільної власності, та методи контролю за здійсненням приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району.
6. Визначення цілей регулювання
Головною метою є розробка і прийняття Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, де сформульовано підстави та умови приватизації майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста району.
7. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі таких, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин
Проводити вищезазначену оцінку не має сенсу, серед альтернативних способів досягнення встановлених цілей лише один – обраний.
8. Аргументи переваг обраного способу досягнення встановлених цілей .
Процедура приватизації майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста району, на даний час потребує врегулювання, тому обраний спосіб досягнення встановлених цілей є доцільним.
9. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми.
Прийняття Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району забезпечує реалізацію процедури приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району (цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів; індивідуально визначеного майна; нерухомого майна; об’єктів незавершеного будівництва) визначеними законодавством, що регулює питання приватизації державного та комунального майна, способами (продажу об’єктів на аукціоні, за конкурсом, іншими способами, що передбачають конкуренцію покупців; викупу), а також суб’єктів контролю за здійсненням приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та за належним і своєчасним виконанням умов договорів купівлі-продажу.
10. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта буде врегульовано порядок та умови приватизації майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста району, та інші суттєві умови майнових відносин.
11. Обґрунтоване доведення, що встановлені цілі можуть бути досягнуті з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави
У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта, буде сформульовано умови і підстави прийняття районною радою рішення про приватизацію майна спільної власності.
12.Обгрунтування доведення доцільності понесених витрат
Головною метою прийняття Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, є встановлення підстав та умов приватизації майна спільної власності.
13. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
В проекті регуляторного акта не визначено строк його дії, але після прийняття його може бути доповнено або відмінено за рішенням сесії Валківської районної ради.
14. Визначення показників результативності регуляторного акта
У разі виконання вимог, передбачених даним регуляторним актом, буде забезпечено надходження до районного бюджету додаткових коштів від приватизації об’єктів спільної власності
15. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.
У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта відділ з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району виконавчого апарату районної ради буде проводити ефективний контроль за дотриманням вимог Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та за виконанням покупцями умов договорів купівлі-продажу.

Начальник відділу з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району Т. Пилипенко