Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
Оприлюднення проекту регуляторного акту

05.03.2012

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району


Відповідно до п. 19 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, району, додається.
2. Доручити голові районної ради:
- після позитивних висновків конкурсної комісії з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району укладати договори оренди цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, погоджувати укладання договорів оренди, орендодавцями по яких виступають комунальні підприємства (установи, організації), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
- після позитивних висновків конкурсної комісії з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району надавати дозвіл на передачу в суборенду майна, а також вносити зміни до договорів оренди (погоджувати внесення змін) щодо подовження строків їх дії шляхом укладання додаткових угод;
- вносити зміни до договорів оренди (погоджувати внесення змін), що не стосуються збільшення орендованої площі та подовження строків дії договорів оренди, шляхом укладання додаткових угод.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення XXX сесії районної ради V скликання від 22 жовтня 2008 року № 561-V «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики, транспорту, зв’язку та комунальної власності (Положій О.М.).

Положення
про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району

I. Загальні положення
1.1. Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району (надалі – Положення), розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна" зі змінами, Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих актів України.
1.2. Це Положення застосовується при передачі в оренду і укладанні договорів оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, установ, закладів (далі – комунальне підприємство), їх структурних підрозділів, нерухомого майна, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, а також встановлює порядок і умови надання дозволів комунальним підприємствам, установам та організаціям (які є суб’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району) на укладання договорів оренди структурних підрозділів комунальних підприємств (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) та індивідуально визначеного майна.
1.3. Суб’єктами орендних відносин відповідно до цього Положення є:
– районна рада як представник власника майна і орган, уповноважений управляти майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району – щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна;
- комунальні підприємства – щодо індивідуально визначеного майна а з дозволу районної ради – щодо укладання договорів оренди структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна;
- голова районної ради;
- постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики, транспорту, зв’язку та комунальної власності ;
– галузеві постійні комісії;
– Орендарі
– 1.4. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Також пропозиція може надходити від Валківської районної ради, балансоутримувачів майна - комунальних підприємств (установ, організацій).
Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору оренди зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.
II. Порядок подання заяви та перелік документів, необхідних для укладання договору оренди майна
2.1. Орендар для укладання договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу, нерухомого майна звертається з відповідною заявою до районної ради.
До заяви додаються такі документи:
а) у разі оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу:
- протокол загальних зборів працівників підприємства про рішення взяти в оренду цілісний майновий комплекс (у разі коли орендарем є господарське товариство, створене членами трудового колективу комунального підприємства, яке передається в оренду);
- протокол загальних зборів працівників комунального підприємства про створення господарського товариства (у разі коли орендарем є господарське товариство, створене членами трудового колективу комунального підприємства, яке передається в оренду);
- належним чином завірені копії установчих документів орендаря (рішення про його утворення та засновницький договір, статут (положення), свідоцтво про державну реєстрацію) – для юридичних осіб;
- належним чином завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність та зареєстрований відповідно до закону як підприємець, – для фізичних осіб;
- річний або квартальний баланс господарської діяльності з формами річної звітності № 2, № 3;
- довідку з районного статистичного управління;
- відомості про орендаря та об’єкт оренди;
б) у разі оренди нерухомого майна:
- належним чином завірені копії установчих документів орендаря (рішення про його утворення та засновницький договір, статут (положення), свідоцтво про державну реєстрацію), – для юридичних осіб;
- належним чином завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність та зареєстрований відповідно до закону як підприємець,– для фізичних осіб;
- довідку з районного статистичного управління;
- виписка чи витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- відомості про орендаря, з обов’язковим зазначенням засобу зв’язку з ним;
- згоду комунального підприємства на передачу в оренду нерухомого майна певної площі, індивідуально визначеного майна на балансі якого воно знаходиться.
Юридичні та фізичні особи несуть відповідальність за достовірність поданих документів. 2.2. За наявності заяв про оренду нерухомого майна або цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу або інформації балансоутримувачів про вільні приміщення, орендар визначається на конкурсних засадах, окрім бюджетних установ, організацій та випадків надання нерухомого майна в короткотермінову оренду. Порядок проведення конкурсу регулюється розділом IV цього Положення.
III. Порядок розгляду заяв про укладання договору оренди та надання дозволу на оренду комунального майна
3.1. Після надходження заяви про оренду та документів, передбачених пунктом 2.1. цього Положення, відділом по управлінню майном спільної власності територіальних громад району (далі – Відділ) готуються матеріали для розгляду на постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону,промислової політики, транспорту, зв’язку та комунальної власності.
3.2. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики, транспорту, зв’язку та комунальної власності попередньо розглядає питання про доцільність передачі майна в оренду та готує пропозиції щодо підготовки відповідного проекту рішення районної ради або надає вмотивовані пропозиції про відмову у наданні майна в оренду.
3.3. Питання про передачу майна в оренду узгоджується з Харківським територіальним відділенням Антимонопольного комітету України та органом охорони культурної спадщини у випадках, передбачених чинним законодавством.
3.4. Ініціатором підготовки проекту рішення щодо передачі майна в оренду може бути постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики, транспорту, зв’язку та комунальної власності.
3.5. Укладання договорів оренди цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна здійснюється на підставі рішення районної ради.
3.6. Укладання договорів оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) здійснюється комунальним підприємством.
У разі надходження до районної ради заяви про передачу в оренду цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу не від товариства, створеного членами трудового колективу, районна рада у триденний термін повідомляє про наявність ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду.
У разі надходження до балансоутримувача майна - підприємства, установи, організації заяви про оренду майна, він у 5-денний термін після дати її реєстрації надсилає до районної ради на розгляд копію заяви та додані до неї документи, технічну характеристику об’єкта оренди. Після прийняття районною радою відповідного рішення протягом 15 днів у офіційному друкованому засобі масової інформації та на офіційному сайті районної ради розміщується оголошення про намір передати майно в оренду або заявнику направляється лист про відмову в укладанні договору оренди.
Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення Валківська районна рада приймає заяви про оренду відповідного майна. Подані заяви розглядаються наступного дня, після спливу строку подання, на засіданні конкурсної комісії з передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району( створеною районою радою) та визначається процедура укладання договору оренди:
- у разі надходження двох і більше заяв - щодо оголошення конкурсу на право оренди;
- у разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і укладається договір оренди з заявником.
На підставі висновків конкурсної комісії засвідчених протокольно, відділ з питань управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста району протягом трьох робочих днів готує проект договору оренди. Про результат розгляду заяви районна рада інформує заявника у встановлений законодавством термін.
У разі надходження заяви про оренду майна від:
бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв - під творчі майстерні;
релігійної організації - для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній; громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги";
Пенсійного фонду України та його органів;
державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру) - оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і районна рада розглядає питання про укладання договору оренди з таким заявником без проведення конкурсу.
IV. Порядок проведення конкурсу на право укладання Договору оренди майна
4.1. Конкурс оголошується після прийняття районною радою рішення про передачу майна в оренду і полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату, при забезпеченні виконання інших умов договору.
4.2.Конкурс оголошується на підставі відповідного протокольного рішення конкурсної комісії з передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району за результатами вивчення попиту на об’єкти оренди в разі надходження до районної ради двох і більше заяв.
У разі надходження однієї заяви про оренду певного об’єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього об’єкта районна рада повідомляє останнього заявника, що розглядається питання про оренду всього об’єкта.
4.3. У разі прийняття рішення про проведення конкурсу відділом з управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста (Далі-Відділ) району готується повідомлення стосовно його умов, терміну проведення, а також інформація про об’єкт оренди публікується районною радою в газеті „Сільські новини”, або на веб-сайті районної ради за 15 – 30 календарних днів до дати проведення конкурсу.
4.4. Інформація про умови проведення конкурсу повинна включати:
- дату, час і місце проведення конкурсу;
- відомості про об’єкт оренди;
- стартову орендну ставку від вартості майна, з урахуванням цілей використання орендованого майна ;
- кінцевий термін подання документів на розгляд комісії;
- адресу комісії, контактні телефони.
4.5. До оголошення конкурсу Відділ готує такі документи:
- висновок, що об’єкт не заборонено для передачі в оренду;
- пропозиції щодо умов конкурсу на право укладання договору оренди майна;
- свідоцтво про право власності на об’єкт оренди (у разі оренди будівель, споруд, приміщень строком на три роки і більше).
4.6. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної ставки (тарифу) при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
4.7. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії, крім документів, визначених пунктом 2.1 цього Положення:
- заяву на участь в конкурсі;
- зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу;
- додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу – обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела постачання сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомого майна – варіанти поліпшення орендованого майна);
- пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія, тощо).
- Окрім того,
- а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- звіт про фінансові результати, з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей (платоспроможність);
- довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство довільної форми;
- б) для учасників конкурсу, які є фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
- декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.
4.8. Для проведення конкурсу на право укладення договору оренди створюється конкурсна комісія (далі – Комісія), що діє на підставі Положення про постійно діючу конкурсну комісію з передачі в оренду об’єктів спільної власністі територіальних громад сіл, селищ, міста Валківського району, затвердженого рішенням районної ради.
4.9. Конкурс проводиться в один етап, де визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
Конкурс проводиться при наявності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу. Переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної ставки (тарифу) за рік при обов’язковому забезпеченні виконання всіх умов конкурсу, інші пропозиції щодо розміру орендної ставки комісією не розглядаються як такі, що не відповідають умовам конкурсу.
У разі надходження заяви від однієї особи конкурсна комісія приймає рішення щодо укладання договору з цією особою, якщо остання погодилася з усіма умовами конкурсу.
У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся, про що приймається відповідне протокольне рішення.
У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в оренду поза конкурсом, комісія приймає протокольне рішення про укладання договору оренди із зазначенням заявника відповідно до законодавства. За наявності кількох пропозицій від таких осіб договір оренди укладається з особою, заява якої надійшла раніше.
4.10. Конкурс проводиться через п’ятнадцять - тридцять календарних днів після опублікування повідомлення про його оголошення в засобах масової інформації.
Кінцевий термін прийняття заяв про участь у конкурсі, підтверджуючих документів та конкурсних пропозицій – за чотири - сім календарних днів до початку проведення конкурсу.
4.11. Конкурс не оголошується:
4.11.1. При надходженні заяви на короткотермінову оренду нежитлового приміщення (до 5 днів) та при надходженні заяви на короткотермінову оренду приміщення з метою проживання на базі Центру туризму, краєзнавства, екскурсій і оздоровлення учнівської молоді.
Орендна плата в такому випадку встановлюється на підставі рішення конкурсної Комісії.
4.11.2. При надходженні заяви про оренду від господарського товариства, створеного членами трудового колективу комунального підприємства, організації, їх структурних підрозділів - у разі оренди цілісного майнового комплексу, від бюджетної установи, організації – в разі оренди нерухомого та індивідуально визначеного майна.
4.12. Пропозиції надаються у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії.
4.13. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу голова районної ради або комунальне підприємство укладає договір оренди у встановленому порядку. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.
V. Оцінка майна
5.1. Оцінка вартості цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна регулюється Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", іншими нормативно – правовими актами. Оцінка об’єкта оренди передує укладанню договору оренди.
У разі якщо на момент подовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для подовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.
5.2. Незалежна оцінка майна проводиться на підставі договору на проведення оцінки майна, який укладається замовником із суб’єктом оціночної діяльності.
Акт оцінки майна та висновки про вартість майна погоджуються постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики, транспорту, зв’язку та комунальної власності та затверджуються районною радою.
5.3. Розмір та порядок оплати робіт з оцінки майна встановлюється між суб’єктом оціночної діяльності та замовником оцінки за згодою сторін.
5.4. Питання оцінки майна, які не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України з питань оцінки майна.
VI. Умови договору оренди комунального майна
6.1. Істотними умовами договору оренди комунального майна є:
- об’єкт оренди (склад і вартість з урахуванням її індексації);
- строк, на який укладається договір оренди;
- орендна плата з урахуванням її індексації;
- порядок використання амортизаційних відрахувань;
- відновлення орендованого майна та умови його повернення;
- виконання зобов’язань;
- страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
- обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;
- забезпечення виконання зобов’язань – неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;
- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди.
За згодою сторін у договорі можуть бути передбачені наступні умови:
- сплата всіх належних комунальних платежів;
- обов’язок орендаря своєчасно здійснювати поточний та, за згодою орендодавця, капітальний ремонт орендованого майна;
- сплата платежів за користування земельною ділянкою;
- інші умови, передбачені типовим договором оренди комунального майна, що додається до цього Положення.
6.2. Договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
VII. Прикінцеві положення
7.1. Контроль за виконанням умов договорів оренди покладається на сторони договору оренди.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання орендарем своїх обов’язків, згідно з договором оренди, орендодавець зобов’язаний вжити заходів щодо дострокового розірвання договору на підставі та в порядку, встановленими чинним законодавством.
7.3. Внесення змін до діючих договорів оренди, що не стосуються передачі в оренду додаткових площ, (об’єктів) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району здійснюється головою районної ради (або за його погодженням комунальними підприємствами, установами, закладами) шляхом укладання додаткових угод.
7.4. Внесення змін до діючих договорів оренди в частині подовження терміну їх дії, передачі в оренду додаткових площ (об’єктів) що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району здійснюється головою районної ради (або за його погодженням комунальними підприємствами, установами, закладами) шляхом укладання додаткових угод, після розгляду постійно діючою конкурсною комісією з передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Валківського району.
7.5. Питання надання згоди на передачу в суборенду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району регулюються умовами договору оренди.
7.6. У разі невиконання або неналежного виконання орендарем своїх обов’язків, згідно з договором оренди та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України, договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду.
7.7. Питання, які не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України з питань орендних відносин.

Додаток до Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району

Типовий договір оренди
комунального майна

Місто Валки ________________________
(число, місяць, рік)
___________________________________________________________
(повна назва Орендодавця)
____________________________________________ (надалі – Орендодавець) в особі
__________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________, з одного
(назва документа)
боку, та ___________________________________________________
(повна назва особи Орендаря)
(надалі – Орендар) в особі ___________________________________
__________________________________________________________ ,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі __________________________________________ ,
(статут, положення, довіреність, тощо)
з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:
1. Предмет Договору
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування майно (цілісний майновий комплекс комунального підприємства, структурний підрозділ комунального підприємства, нерухоме майно (будівля, споруда, приміщення), окремо індивідуально визначене майно) (далі – Майно), загальною площею _________ м², розташоване за адресою : ____________________, на __________поверсі (поверхах) ___________________(будинку, приміщення, будівлі)_______________________, що відображається на балансі ________________(далі – Балансоутримувач), склад і вартість якого визначено відповідно до наведеного акту оцінки (звіту суб’єкта оціночної діяльності про незалежну оцінку Майна), складеного станом на ”__” ______ 200_ р., вартість якого становить ______ грн., у тому числі: основні фонди за вартістю _________ грн.* Майно передається в оренду з метою ________________________________.
1.2. Грошові кошти та цінні папери, з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості, передаються Орендареві в користування на умовах кредитного договору, що укладається одночасно з підписанням цього Договору *.
1.3. Інші оборотні матеріальні активи в сумі – ______ грн. Орендар викуповує на підставі договору купівлі–продажу, що укладається одночасно з підписанням цього Договору *.
1.4. Після укладення цього Договору Орендар приєднує до свого майна Підприємство в установленому порядку *.
1.5. Орендар виступає правонаступником усіх прав та обов’язків реорганізованого Підприємства *.
(У разі оренди структурного підрозділу Орендар виступає правонаступником прав та обов’язків комунального підприємства у частині активів і пасивів останнього, переданих відповідно до розподільчого балансу Підприємства).
1.6. Майно Підприємства враховується окремо від іншого майна Орендаря на окремому балансі із зазначенням того, що це майно є орендованим *.
1.7. Стан Майна на момент укладення Договору (потребує/не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту) визначається в акті приймання-передавання за узгодженим висновком Сторін за цим Договором.
2. Умови передачі орендованого майна
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати державної реєстрації Договору) та акта приймання–передачі Майна.
2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно.
Власником Майна залишаються територіальні громади сіл, селищ, міста Валківського району, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в акті оцінки (звіті про незалежну оцінку суб’єкта оціночної діяльності), складеному за Методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання Майна покладається на Орендодавця.
2.5. Вартість Майна, яке Орендар повертає Орендодавцю (Балансоутримувачу або юридичній особі, вказаній Орендодавцем), визначається на підставі передавального балансу та акта оцінки, складеного за даними інвентаризації на момент припинення дії цього Договору, звіреного з актом приймання–передачі Майна в оренду *.
Орендар повертає Майно Орендодавцю (Балансоутримувачу юридичній особі, вказаній Орендодавцем) у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором.
Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання–передачі.
3. Орендна плата
3.1. Стартова орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, затвердженої рішенням VІ сесії Валківської районної ради V скликання № 107- V від 26.09.2006 р. “Про упорядкування діяльності щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району” із змінами, затвердженими рішенням XІV сесії Валківської районної ради V скликання № 228-V від 28.02.2007 р. “Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району”.
3.2. Ставка орендної плати (тариф) за використання нерухомого майна становить __ % за рік.
3.3. Орендна плата за перший місяць оренди _______ 20__ року встановлена за результатами рішення постійно діючої комісії з передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Валківського району від “___”_______20___ р. і становить ______ (прописом) грн. (без урахування ПДВ та індексу інфляції, який враховується при сплаті).
3.4. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
3.5. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.
3.6. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого/або останнього місяця оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.
3.7. Орендна плата перераховується до районного бюджету, або до районного бюджету та Орендодавцю у співвідношенні __% до __% щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.
3.8. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
3.9. Зайва сума орендної плати, що надійшла до бюджету та (або) Орендодавцю, підлягає заліку в рахунок наступних платежів або за бажанням Орендаря, може бути йому повернена на підставі акту звірки взаєморозрахунків.
3.10. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі підлягає індексації і стягується до бюджету та Орендодавцю у визначеному пунктом 3.7. співвідношенні, відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.
3.11. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі 10% від суми заборгованості. 3.12. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції, до районного бюджету та Орендодавцю.
4. Використання амортизаційних відрахувань
4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснене за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальних громад сіл, селищ, міста району.
5. Обов’язки Орендаря
Орендар зобов’язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його цільового призначення та умов цього Договору.
5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.3. Забезпечити збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
5.4. Забезпечити Орендодавцю та Представнику Власника Майна безперешкодний доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напрямку використання за цільовим призначенням, визначеним цим Договором.
5.5. Ліквідовувати наслідки аварій, що стались із його вини. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.
5.6. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна. 5.7. Не здійснювати перепланування або реконструкції приміщень без письмової згоди Орендодавця та Представника Власника Майна.
За письмовою згодою Орендодавця та Представника Власника Майна, при наявності узгодженої проектно-кошторисної документації здійснювати капітальний ремонт орендованого Майна за свій рахунок. Після проведення перепланування або реконструкції, згідно встановленого порядку, що потягла за собою зміну конструктивних елементів приміщення, замовити за свій рахунок в КП “Валківське БТІ” технічний паспорт на це приміщення і протягом місяця після закінчення ремонтних робіт надати його Орендодавцю з метою внесення змін до Договору оренди.
Умови, викладені в п.п. 5.6., 5.7. Договору не розглядаються як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягнуть за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
5.8. У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендованого Майна, він зобов’язаний надати експертний висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.
5.9. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж на його вартість за звітом про оцінку на користь Орендодавця (або Орендаря), який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкту оренди, в порядку, визначеному чинним законодавством, і надати Орендодавцю копії страхового полісу та платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.
5.10. Щомісяця до 20 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою банку про перерахування орендної плати). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.
5.11. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або його частини) орендованого Майна з вини Орендаря.
5.12. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Орендодавцем договір на відшкодування витрат Орендодавця на утримання орендованого Майна, надання комунальних послуг Орендарю та витрат по платі за землю пропорційно тій частині площі будівлі, яку він орендує.
Здійснити укладення договорів на отримання комунальних послуг (газо-, водо-, теплопостачання, водовідведення та електрифікації) у термін, визначений відповідними розпорядчими документами обслуговуючих підприємств.
5.13. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Забезпечити можливість доступу до інженерних мереж представникам організацій, які здійснюють їх обслуговування.
5.14. У разі зміни рахунку, назви, телефону, юридичної адреси Орендаря повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.
5.15. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок власних коштів.
6. Права Орендаря
Орендар має право:
6.1. Самостійно визначати і здійснювати напрями господарської діяльності в межах, визначених статутними документами Орендаря, чинним законодавством та цим Договором.
6.2. З письмового дозволу Орендодавця та Представника Власника Майна за власний рахунок проводити реконструкцію, технічне переозброєння, капітальний ремонт орендованого Майна, встановлювати сигналізацію, інші системи охорони приміщень та здійснювати інші поліпшення, що зумовлюють підвищення його вартості.
6.3. Розпоряджатися або іншим чином передавати третім особам належні йому право оренди та інші права (повністю чи в певній частині), які випливають з цього Договору, тільки за попередньою письмовою згодою Орендодавця.
6.4. За письмовою згодою Орендодавця здавати орендоване Майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об’єкт суборенди, отримує Орендар, а решта суборендної плати спрямовується до районного бюджету.
7. Обов’язки Орендодавця
Орендодавець зобов’язується:
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно, згідно з цим Договором за актом приймання–передавання Майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки – після державної реєстрації Договору. 7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
7.4. У разі здійснення Орендарем невід’ємних поліпшень орендованого Майна здійснювати контроль за проведенням таких поліпшень.
Договір може містити або не містити зобов’язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень Майна.
7.5. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.
7.6. За 30 календарних днів до закінчення терміну дії Договору повідомити про це Орендаря. 7.7. У разі зміни своїх банківських реквізитів, юридичної адреси, коду ЄДРПОУ, на протязі 30-ти календарних днів повідомити про це Орендаря та Представника Власника Майна.
7.8. У разі, якщо Майно є часткою будівлі, Орендодавець забезпечує організацію спільних робіт всіх орендарів по ремонту та утримання місць загального користування (сходів, горищ, підвалів та ін.), а також даху, фасадів, покрівлі та ін.
8. Права Орендодавця
Орендодавець має право:
8.1. Відмовитись від цього Договору і вимагати повернення переданого в оренду Майна, якщо: 1) Орендар не вносить орендну плату протягом двох місяців підряд; 2) у випадку форс-мажорних обставин (стихійне лихо, введення особливого режиму та ін.);
3) у разі виникнення соціально-суспільної необхідності щодо Майна, викликаної потребами територіальних громад сіл, селищ, міста району а також у разі потреби використання Майна під особисті потреби Орендодавця.
8.2. Орендодавець має право вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків, якщо:
1) Орендар користується Майном всупереч Договору або призначенню Майна;
2) Орендар без дозволу Орендодавця та Представника Власника Майна передав Майно або його частину у користування іншій особі;
3) Орендар своїми діями (або бездіяльністю) створює загрозу пошкодження Майна;
4) Орендар не приступив до проведення капітального та інших видів ремонту Майна у встановлений цим Договором термін;
5) У разі внесення Орендарем трьох орендних платежів не в повному обсязі;
6) Якщо Орендар не виконує п.п. 3.7., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6.. 5.7., 5.8., 5.9., 5.10.. 5.12., 5.13.;
7) У випадку невикористання Майна протягом шести місяців з моменту укладання Договору оренди Майна або якщо Майно не використовується за цільовим призначенням;
8.3. У випадку невиконання Орендарем обов’язків щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування Майном за час прострочення.
9. Інші умови.
9.1. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов або припинення цього Договору.
9.2. У разі реорганізації Орендаря останній повинен на протязі 10-ти днів після дати реорганізації надати Орендодавцеві і Представнику Власника Майна документи, що підтверджують правонаступництво нової юридичної (фізичної) особи і письмову заяву про переоформлення Договору оренди. Заборгованість чи надлишково сплачена орендна плата переноситься на правонаступника.
9.3. У разі зміни власника Майна, переданого в оренду, усі права та обов’язки переходять до нового власника.
10. Відповідальність і вирішення спорів за Договором
10.1. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря, Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.
10.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
10.3. Спори, які виникають за цим Договором, або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів між представниками Сторін, вирішуються в судовому порядку.
11. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
11.1. Цей Договір укладено строком на ___________, що діє з “__”_______ 20__ року до “__”_________ 20__ року включно.
11.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.
11.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.
11.4. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною Договору при обов’язковій наявності погодження Представника Власника Майна.
11.5. Умови договору оренди на новий строк встановлюються за домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших умов договору переважне право Орендаря на укладання договору припиняється.
11.6. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.
11.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
– закінчення строку, на який його було укладено;
– приватизації орендованого Майна Орендарем;
– загибелі орендованого Майна;
– достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;
– банкрутства Орендаря;
– у разі смерті Орендаря – фізичної особи.
11.8. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення – власністю Орендодавця.
11.9. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за згодою Орендодавця не підлягає (або підлягає) компенсації після припинення (розірвання) Договору оренди.
11.10. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю.
У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
11.11. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акту приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.
11.12. Оплата оренди та комунальних послуг Орендарем здійснюється по день фактичного звільнення приміщення.
11.13. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
11.14. Цей Договір укладено в ____ (прописом) примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу і зберігається:
у Орендодавця, Орендаря (або Орендодавця, Орендаря та Представника Власника майна).
12. Додатки.
12.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:
- розрахунок орендної плати:
- звіт про незалежну оцінку/акт оцінки Майна, що передається в оренду;
- акт приймання-передавання орендованого Майна.
11. Платіжні та поштові реквізити сторін:
Орендодавець ____________________________________________
Орендар ___________________________________________________
Орендодавець
Орендар
М. П.
М. П.
(*визначені умови договору при передачі в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів)
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ РАЙОННОЇ РАДИ
«Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста району»

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати.
Рішенням ХХХ сесії Валківської районної ради V скликання № 561-V від 22 жовтня 2008р. затверджено Положення про порядок передачі в оренду майна що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста району.
Проблема, яку планується розв’язати шляхом вдосконалення даного Положення, полягає у забезпеченні ефективного використання майна підприємств, установ, організацій, що відносяться до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, в умовах економічної ситуації, що склалась в регіоні, а також спрощення процедури передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та внесення змін до договорів оренди (суборенди) майна з метою скорочення терміну розгляду по суті зазначених питань, що надасть можливість забезпечити збільшення надходжень від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району з метою поповнення доходної частини районного бюджету. Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України «Про засади державної регуляторної політики», «Про оренду державного та комунального майна», накази Фонду державного майна України та інші законодавчі акти України, встановлюють єдині організаційні і правові засади використання державного та комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам, а зазначене Положення регулює процедуру передачі в оренду і укладання договорів оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, порядок і умови надання дозволів комунальним підприємствам, установам та організаціям (які є суб’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району) на укладання договорів оренди структурних підрозділів комунальних підприємств (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) та індивідуально визначеного майна, процедуру внесення змін до договорів оренди (суборенди) майна, а також порядок і умови надання згоди Орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень Орендарям майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та інше.
2. Цілі прийняття в новій редакції Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста району, та додатку до цього Положення:
- виконання статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- спрощення процедури передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та внесення змін до договорів оренди (суборенди) майна з метою скорочення терміну розгляду по суті зазначених питань та поповнення доходної частини районного бюджету від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
- приведення локальних нормативно-правових актів районної ради у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» № 2856-17, яким були внесені зміни до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Альтернатив запропонованому Положенню немає, оскільки Закон України «Про оренду державного та комунального майна» встановлює процедуру і умови надання державним підприємствам, організаціям на передачу в оренду державного майна, а також механізми передачі в оренду державного та комунального майна. Проте, право власності територіальних громад сіл, селищ, міста району є спільною власністю, юридичні засади якої визначаються Цивільним кодексом України (глава 26) та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Окрім того, згідно абз. 3 ч. 7 ст. 9 «Закону України «Про оренду державного та комунального майна» порядок проведення конкурсу для об’єктів, що перебувають у комунальній власності повинен бути визначений органами місцевого самоврядування.
Механізм розв’язання проблеми – затвердження у новій редакції Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста району, та додатку до цього Положення.
3. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту:
У разі прийняття регуляторного акта районною радою будуть реалізовані повноваження, надані сільськими, селищними, міською радами Валківського району щодо майнових операцій з об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району.
4. На досягнення цілей у разі прийняття змін до Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста району, та додатку до цього Положення негативні зовнішні фактори не вплинуть.
5. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.
Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат. Позитивними факторами можуть бути:
- приведення локальних нормативно-правових актів районної ради у відповідність до сучасних вимог чинного законодавства України, з метою усунення випадків колізій в застосуванні чинного законодавства при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району ;
- підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, в умовах економічної ситуації, що склалась в регіоні.
6. Обґрунтування терміну дії :
Термін дії рішення районної ради, що приймається, необмежений, зміни та доповнення до нього будуть вноситися у разі змін чинного законодавства України.
5. Показники результативності регуляторного акту :
- приведення локальних нормативно-правових актів районної ради у відповідність до сучасних вимог чинного законодавства України;
- спрощення процедури передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та внесення змін до договорів оренди (суборенди) майна з метою скорочення терміну розгляду по суті зазначених питань та поповнення доходної частини районного бюджету від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
- витрати суб’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району коштів, пов’язаних з виконанням вимог цього Положення, не передбачені;
- інформування суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району про викладення в новій редакції Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста району, та додатку до цього Положення буде здійснюватися через засоби масової інформації (газета « Сільські новини», а також на офіційному сайті районної ради для його відкритого обговорення та можливості надання підприємцями та іншими зацікавленими юридичними та фізичними особами пропозицій щодо коригування основних його положень).
6. Відстеження результативності регуляторного акту.
Відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

Начальник відділу з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району Т. Пилипенко