Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ - ХVІІI сесія Валківської районної ради


04.04.2012

Про затвердження розпоряджень голови районної ради
проект внесено Валківською районною радою


ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Від «___»_______ 2012 року

Про затвердження розпоряджень голови районної ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 п. 8 Бюджетного кодексу України із урахуванням змін, внесених згідно із Законами № 2592-VI (2592-17) від 07.10.2010 року, № 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010 р., № 2856-VI (2856-17) від 23.12.2010 р., п. 3.4 Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 року № 57 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.06.2004 року № 386), наказу Держказначейства № 495 від 25.11.2008 року «Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету», на основі положення 18 рішення Валківської районної ради № 286-VI від 30.12.2011 року «Про районний бюджет на 2012 рік», Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», врахувавши висновки і пропозиції профільної постійної комісії районної ради з питань планування та бюджету, районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити розпорядження голови районної ради № 10 від 26.03.2012 року та № 12 від 10 квітня 2012 року «Про дозвіл на внесення змін в кошториси бюджетних установ району».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансове управління Валківської райдержадміністрації (Левчук Л.О.) та на постійну комісію районної ради з питань планування та бюджету (Шилованов А.С.).


ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 26 березня 2012 року № 10

Про дозвіл на внесення змін в кошториси бюджетних установ району

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 п.8 Бюджетного кодексу України із урахуванням змін, внесених згідно із Законами № 2592-VI від 07.10.2010 року, № 2756-VI від 02.12.2010 року, № 2856-VI від 23.12.2010 року, на основі п. 18 рішення Валківської районної ради № 286-VI від 30.12.2011 року «Про районний бюджет на 2012 рік», на підставі листа управління праці та соціального захисту населення Валківської райдержадміністрації 15 березня 2012 року № 06-35/516 , відповідного висновку фінансового управління Валківської районної державної адміністрації; за погодженням з профільною постійною комісією районної ради з питань планування та бюджету та в зв’язку з необхідністю проведення ІІ етапу соціальних виплат за березень місяць поточного року :

1. Дозволити внести наступні зміни в свій кошторис управлінню праці та соціального захисту населення Валківської районної державної адміністрації шляхом перенесення лімітів березня 2012 року :
з КФК 090302 Допомога по вагітності та пологам КЕКВ 1134 – 40,00 грн.
з КФК 090303 Допомога по догляду за дитиною до трьох років КЕКВ 1134 – 123,00 грн.
з КФК 090304 Одноразова допомога при народженні дитини КЕКВ 1134 – 770,00 грн.
з КФК 090305 Допомога дітям, над якими установлено опіку чи піклування КЕКВ 1134 – 167,00 грн.
з КФК 090306 Допомога одиноким матерям КЕКВ 1134 – 98,00 грн.
з КФК 090307 Тимчасова державна допомога дітям КЕКВ 1134 – 3,00 грн.
з КФК 091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам КЕКВ 1343 – 1388,00 грн. КЕКВ 1134 – 220,00 грн.
на КФК 090303 Допомога по догляду за дитиною до трьох років КЕКВ 1343 – 2809,00 грн.
2.Затвердити дане розпорядження на черговій сесії районної ради.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на фінансове управління райдержадміністрації (Левчук Л.О.) та на постійну комісію районної ради з питань планування та бюджету (Шилованов А. С.)

Голова районної ради О. Холодний

ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 10 квітня 2012 року № 12

Про внесення змін в кошториси бюджетних установ району

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 77, ст.78 п.8 Бюджетного кодексу України, п. 3.4 Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 року № 57 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.06.2004 р. № 386), наказу Держказначейства № 495 від 25.11.2008 року «Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету», на основі положення 18 рішення Валківської районної ради № 286-VI від 30.12.2011 року «Про районний бюджет на 2012 рік», Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», Законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідів», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», на виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації Добкіна М.М. від 27.03.2012 року за № 179 «Про виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету»; зваживши на вмотивоване і обґрунтоване клопотання головного розпорядника коштів районного бюджету, на підставі відповідного висновку фінансового управління Валківської районної державної адміністрації; за погодженням з профільною постійною комісією районної ради з питань планування та бюджету; з метою забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ району впродовж 2012 року, недопущення заборгованості із обов’язкових першочергових соціальних виплат районного бюджету, своєчасного проведення невідкладних соціальних виплат окремим соціально-уразливим категоріям громадян у відповідності до чинного законодавства України, у зв’язку з невідповідністю планів видатків по окремих кодах економічної класифікації з фактичними нарахуваннями для можливості проведення невідкладних соціальних виплат та з необхідністю проведення соціальних виплат І етапу за квітень місяць 2012 року, для невідкладного забезпечення погашення кредиторської заборгованості за фактично виконані у 2011 році роботи із капітального ремонту покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу «Перлинка» у селі Шарівка:

1. Дозволити управлінню праці та соціального захисту населення Валківської районної державної адміністрації, головному розпоряднику коштів районного бюджету, як виняток, внести відповідні зміни до кошторисів бюджетної установи у квітні 2012 року та перенести кошторисні призначення у розрізі наступних кодів економічної класифікації видатків районного бюджету:

з КФК 090304 «Одноразова допомога при народженні дитини» КЕКВ 1343 - 10736,00 грн. КЕКВ 1134 - 62,00 грн.
на КФК 090306 «Допомога одиноким матерям» КЕКВ 1343 - 3816,00 грн. на КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям» КЕКВ 1343 - 6920,00 грн. КЕКВ 1134 - 62,00 грн.

2. Збільшити доходну частину спеціального фонду районного бюджету по коду доходу 410350000 в сумі 126000,00 грн. Збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету по КФК 250380 «Інша субвенція» КЕКВ 2420 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 126000,00 грн. на погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2011 році роботи із капітального ремонту покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу «Перлинка» у селі Шарівка.
Головним розпорядником цих коштів визначити Шарівську сільську раду.

3. Затвердити дане розпорядження на черговій сесії районної ради.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на фінансове управління Валківської райдержадміністрації (Левчук Л.О.) та на профільну постійну комісію районної ради з питань планування та бюджету (Шилованов А. С.)

Голова районної ради О. Холодний