Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ - ХVІІI сесія Валківської районної ради


04.04.2012

Про внесення змін до рішення ХVІ сесії районної ради від 30 грудня 2011 року № 286-VІ «Про районний бюджет на 2012 рік»


ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХVІIІ сесія VІ скликання
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я


Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 91572,6 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 88309,1 тис. грн., спеціального фонду бюджету 3263,5 тис. грн. (додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 91622,7 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 88126,8 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 3495,8 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.
3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 182,3 тис. грн., який складається з дефіциту загального фонду в сумі 50,0 тис. грн.. та профіциту загального фонду в сумі 232,3 тис. грн..
Джерелом покриття дефіциту загального фонду визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду в сумі 50,0 тис. грн..
Джерелом покриття профіциту загального фонду визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 232,3 тис. грн.
4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 232,3 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 110,0 тис. грн.
6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2012 рік:
6.1. Дотації:
6.1.1. Дотація вирівнювання місцевим бюджетам по Валківському району в сумі 3981,3 тис. грн.;
6.2. Субвенцій районному бюджету:
6.2.1. на утримання об’єктів спільного користування у сумі 165,0 тис. грн.
6.2.2. З державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям у сумі 21401,9 тис. грн..
6.2.3. З державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати в сумі 6394,0 тис. грн..
6.2.4. З державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубо-протезування, оплату електроенергії, природного скрапленого газу на побутові потреби в сумі 569,9 тис. грн..
6.2.5. З державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу в сумі 715,0 тис. грн..
6.2.6. З державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 865,7 тис. грн..
6.2.7.З державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 723,0 тис. грн.
6.2.8. Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів у сумі 13,0 тис. грн..
6.3. Кошти, що надходять до районного бюджету з селищних, сільських, міських бюджетів в сумі 167,0 тис. грн..
6.4. Інша субвенція обласного бюджету по спеціальному фонду в сумі 397,5 тис. грн..
7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам Валківського району (коштів, що передаються до районного бюджету) та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального та спеціального фондів державного бюджету (відповідного місцевого бюджету) згідно із додатком № 4 до цього рішення. Сума дотації вирівнювання з районного бюджету недоодержані згідно з розписом перераховуються органами Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень фінансового органу за рахунок фактичних доходів загального фонду в строк до 31 грудня.
8. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 10,0 тис. гривень.
9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
- нарахування на заробітну плату (код 1120);
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
- забезпечення продуктами харчування (код 1133);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
- трансферти населенню (код 1340);
- трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
10. Надати право районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління районної державної адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку:
- позички на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків по загальному фонду районного бюджету;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, за дозволом Міністерства фінансів України.
11. Дозволити фінансовому управлінню Валківської районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках.
12. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих програм на загальну суму 162,0 тис. грн.. (додаток 8)
13. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2012 рік (додаток 6).
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
14. Розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
15. Встановити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
16. Головним розпорядником коштів Валківської центральної районної лікарні визначити керівника установи.
17. Надати право Валківській райдержадміністрації проводити у межах загальних призначень перерозподіл коштів по видах соціальних виплат, які надаються за рахунок субвенцій державного бюджету з подальшим уточненням на сесії.
18. Дозволити постійній комісії з питань бюджету районної ради, у виняткових випадках, за висновком фінансового управління та поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень. На підставі вищевказаних документів видавати відповідне розпорядження голови районної ради з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Шилованов А. С.)