Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ - ХX позачергова сесія Валківської районної ради


19.07.2012

Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Валківського району


ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
XX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Валківського району

Відповідно до пунктів 20, 27 частини першої статті 43, статті 44, п. 19 ст. 43, ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 65 Господарського кодексу України , Кодексу законів про працю України , районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району (додається).
2. Доручити голові районної ради видавати розпорядження щодо застосування до керівників комунальних підприємств, що є у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міста району, дисциплінарних стягнень.
3. Привести у відповідність до цього Положення раніше укладені та діючі контракти шляхом укладання додаткових угод до них.
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення XXX сесії районної ради V скликання від 22 жовтня 2008 року № 569-V « Про затвердження Порядку підготовки, розгляду, погодження, підписання та розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району »
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики, транспорту, зв’язку та комунальної власності (Положій О.М.).

Положення
про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, статті 65 Господарського кодексу України , Кодексу законів про працю в Україні , Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» , «Про місцеві державні адміністрації» , «Про культуру», «Про освіту», « Про позашкільну освіту» постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 1995 року № 597 . Дія цього Положення поширюється на керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району.
У цьому Положенні визначаються порядки: - призначення на посаду на умовах контракту керівників районних комунальних підприємств, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району; - призначення на посаду керівників закладів культури, навчальних закладів та закладів позашкільної освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району; - подовження терміну дії контракту та звільнення керівників районних комунальних установ, закладів культури, освіти та позашкільної освіти , що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району .

1. Порядок призначення на посаду на умовах контракту, подовження терміну дії контракту, звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ та навчальних закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, та внесення змін до умов контракту.
1.1. Загальні положення.
1.1.1. Відповідно до статті 65 Господарського кодексу України керівники підприємств приймаються на посаду на умовах контракту.
1.1.2. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (322-08) контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватися угодою сторін.

1.2. Призначення на посаду на умовах контракту керівників районних комунальних підприємств, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району.
1.2.1. Керівники районних комунальних підприємств, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району (далі – керівники), призначаються на посаду на умовах контракту за рішенням районної ради.
1.2.2. Ініціатива щодо призначення на посаду керівника на умовах контракту може виходити від громадян України, трудових колективів, голови районної ради, постійних комісій районної ради, районної державної адміністрації.
1.2.3. Контракт з керівником укладається головою районної ради за погодженням профільної постійної комісії, постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики, транспорту, зв’язку та комунальної власності (далі - постійна комісія) та за наявності відповідного рішення районної ради щодо призначення на посаду керівника і набуває чинності з дати, визначеної сторонами у контракті, але не раніше дати прийняття районною радою відповідного рішення.
1.2.4. При прийнятті на роботу керівника угодою сторін може бути обумовлений строк випробування з метою перевірки відповідності займаній посаді, окрім випадків, коли випробування, відповідно до законодавства, не встановлюється. Строк випробування визначається рішенням районної ради про призначення особи на посаду керівника на умовах контракту.
1.2.5. Для розгляду питання щодо призначення на посаду керівника на ім’я голови районної ради подається заява особи, яка претендує на дану посаду.
До заяви додаються:
- особова картка або особовий лист; - автобіографія; - ксерокопія диплому про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту і підвищення кваліфікації; - ксерокопія трудової книжки; - ксерокопія паспорту; - пропозиції щодо стратегічного розвитку підприємства.
1.2.6. Голова районної ради направляє наданий пакет документів до постійної комісії та до відділу по управлінню майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району виконавчого апарату районної ради (далі-) для розгляду та внесення пропозицій.
1.2.7. Відділ у 5-денний термін готує проект рішення районної ради щодо призначення даної особи на посаду керівника на умовах контракту та проект контракту, відповідно до затвердженої Типової форми контракту (додаток 1 до Положення), для розгляду на засіданні постійної комісії.
1.2.8. Постійна комісія протягом 14 робочих днів розглядає зазначені проекти та надають до Відділу висновки щодо погодження на призначення претендента на посаду на умовах контракту або відмови (із зазначенням обґрунтованих підстав).
Профільна постійна комісія окремо надає пропозиції до проекту контракту щодо умов контракту (термін дії контракту, особливі умови, розмір оплати праці (оклад, премії, додаткові заохочення) та інші), а також може рекомендувати випробувальний строк, який не повинен перевищувати трьох місяців.
1.2.9. З урахуванням наданих постійною комісією висновків та пропозицій (пункт 1.2.8. цього Положення), Відділ доопрацьовує проекти рішення районної ради та контракту або, у випадку відмови постійною комісією у призначенні претендента на посаду керівника, на підставі наданих протоколів, Відділ протягом 5 робочих днів готує на ім’я особи, що подала заяву як претендент на посаду керівника, відповідний проект листа із зазначенням обґрунтованої відмови.
1.2.10. У разі прийняття районною радою рішення про призначення особи на посаду керівника, контракт підписується даною особою.
1.2.11. Після узгодження контракту, він разом із витягом з протоколу засідання постійної комісії подається на підпис голові районної ради.
1.2.12. У разі надходження до районної ради заяв від декількох претендентів щодо призначення на посаду керівника одного й того ж підприємства постійні комісії розглядають кожну заяву з матеріалами, зазначеними у пункті 1.2.5. цього Положення, і надають висновки щодо призначення одного з претендентів на посаду керівника на умовах контракту та обґрунтовані відмови по іншим кандидатурам.
1.2.13. У разі відмови у призначенні особи на посаду керівника (неприйняття рішення про призначення на посаду) районна рада протягом 7 робочих днів інформує претендентів на посаду керівника або ініціаторів призначення (пункт 1.2.2 цього Положення) про відмову.
1.2.14. У випадку відсутності заяв осіб, бажаючих зайняти посаду керівника районного комунального підприємства, на посаду може бути запропонований кандидат, зарахований до кадрового резерву на посаду керівника цього підприємства. Районна рада у письмовій формі надає даним особам пропозиції щодо можливості призначення на вакантну посаду та інформує про порядок подання документів.

1.3. Зміст контракту.
1.3.1. У контракті передбачаються строки його дії; вимоги щодо збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району; права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна); умови матеріального забезпечення й організації праці (виконання робіт); умови розірвання контракту; соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе керівником зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану.
1.3.2. У контракті з керівником підприємства, окрім загальних вимог, визначених у п. 1.4.1 цього Положення, враховуються показники ефективності використання майна, розвитку підприємства і прибутку, а також показники майнового стану підприємства. Відповідно до особливостей виробництва у контракті з керівником підприємства можуть бути передбачені й інші умови.
1.3.3. Обов’язковими умовами, які закріплюються у контракті, є умови щодо:
- виконання комунальними підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів, своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості; - - обов’язкового складання в установленому порядку, погодженння із заступником голови районної ради (за розподілом обов’язків), та подання на затвердження голові районної ради річних фінансових планів, кошторисів а також бізнес-планів підприємства. - обов’язкового погодження головою районної ради штатного розпису підприємства ; - обов’язкового погодження головою районної ради термінів відпустки керівника;
1.4.4. Також керівник зобов’язаний здійснити заходи щодо виготовлення технічної документації та оформлення права власності на нерухоме майно, яке відображається на балансі підприємства і закріплене за ним на праві господарського відання.
1.4.5. Умови оплати праці, розмір надбавок керівникам підприємств визначаються у контракті. Окрім цього, керівникам підприємств може виплачуватися матеріальна винагорода за ефективне управління комунальним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
1.4.6. У контракті можуть бути визначені додаткові умови встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.
1.4.7. Тривалість відпустки керівника не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством України.
1.4.8. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові виплати, не встановлені чинним законодавством України, за рахунок власних коштів підприємства (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). За умови припинення контракту в зв’язку з виходом керівника на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися компенсаційні виплати, окрім встановлених пенсій та виплат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди. 1.4.9. Звіт про виконання умов, внесених до контрактів з керівниками підприємства , розглядається раз на рік профільною постійною комісією та постійної комісією з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики, транспорту, зв’язку та комунальної власності . Висновки постійних комісій разом із звітом надаються голові районної ради з пропозиціями щодо подальшої роботи керівника.
1.4.10. Погодження дати відпустки та її тривалість керівник здійснює шляхом надання письмової заяви на ім’я голови районної ради.
1.4.11. У контракті передбачено повідомлення керівника про включення інформації про нього до бази персональних даних з метою ведення діловодства з кадрових питань, а також внутрішніх документів Валківської районної ради з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері реалізації Валківською районною радою повноважень щодо трудових відносин з керівниками районних комунальних підприємств, установ, закладів що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району.
1.5. Строк дії контракту, порядок його переукладання та розірвання, звільнення керівника.
1.5.1. Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України (322-08), інших законодавчих актів контракт з керівником підприємства, установи, закладу укладається у письмовій формі на термін від одного до п’яти років.
1.5.3. Контракт з керівником підприємства, установи, закладу може укладатись, також, у випадку, якщо він раніше був прийнятий на умовах безстрокового трудового договору.
1.5.4. Дія контракту для керівника починається з дати, визначеної у контракті сторонами, з урахуванням випробувального терміну (для керівників підприємств), але не раніше дати прийняття районною радою рішення про призначення особи на посаду керівника.
1.5.5. Випробувальний строк починається з дати укладання контракту і не повинен становити більше 3 місяців. Якщо керівник підприємства у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.
1.5.6. Відповідність керівника підприємства займаній посаді протягом випробувального строку визначається постійними комісіями по закінченні місячного терміну випробування, за результатами обов’язкового звіту керівника про виконану роботу за даний період. У разі, якщо постійними комісіями встановлено невідповідність керівника підприємства займаній посаді, на яку він прийнятий, контракт розривається з дати закінчення випробувального строку, і керівник звільняється з посади на підставі рішення районної ради, про що його повідомляють письмово. Порядок підготовки рішення районної ради про звільнення особи з займаної посади визначено в пунктах 1.5.23 - 1.5.25 цього Положення.
1.5.7. З керівниками підприємств подовжуються трудові відносини на підставі рішення районної ради шляхом укладання додаткової угоди до контракту, у порядку, визначеному пунктами 1.5.11 - 1.5.18.
1.5.8. Додаткова угода до контракту з керівником укладається у випадках: - подовження терміну дії контракту (для керівників підприємств, установ, закладів); - пропозицій керівника або районної ради щодо додаткових умов до контракту, за угодою сторін; - необхідності внесення відповідних змін до контракту. 1.5.9. Контракт з керівником може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін на підставах, встановлених чинним законодавством України, а також - передбачених у контракті.
1.5.10. При розірванні контракту на підставах, визначених у контракті, але не передбачених чинним законодавством України, звільнення проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України. (322-08)
1.5.11. Для розгляду питання щодо подовження терміну дії контракту з керівником підприємства, установи, закладу Відділ, за 2 місяці до закінчення терміну дії таких контрактів, надає голові районної ради інформацію щодо керівників зазначених підприємств. Голова районної ради направляє дану інформацію до постійних комісій для розгляду та надання відповідних пропозицій.
1.5.13. Для розгляду питання щодо подовження терміну дії контракту керівник підприємства надає заяву на ім’я голови районної ради. До заяви додаються: - копія контракту; - звіт про виконання умов контракту за період роботи на посаді керівника з висновками постійних комісій за результатами щорічних звітів.
1.5.14. Голова районної ради направляє заяву з відповідними документами до постійних комісій та Відділу для розгляду та внесення пропозицій.
1.5.15. Постійні комісії протягом 14 робочих днів розглядають зазначені матеріали та надають висновки щодо подовження терміну дії контракту (із зазначенням строку) або припинення дії контракту та звільнення керівника із займаної посади (з обґрунтуванням причин).
1.5.16. На підставі висновків постійних комісій Відділ готує проект рішення районної ради про подовження терміну дії контракту або звільнення керівника із займаної посади.
1.5.17. У разі прийняття постійними комісіями рішення щодо припинення дії контракту районна рада до прийняття відповідного рішення повідомляє керівника підприємства у письмовій формі про винесення на розгляд районної ради питання щодо звільнення його із займаної посади.
1.5.18. Рішення районної ради про подовження з керівником підприємства терміну дії контракту є підставою для укладання з ним додаткової угоди до контракту.
1.5.19. Додаткова угода до контракту підписується керівником підприємства і візується відповідно до порядку, визначеного в пунктах 1.2.10, 1.2.11 цього Положення.
1.5.20. За необхідності внесення змін до контракту ініціатором, визначеним у пункті 1.2.2 цього Положення, на ім’я голови районної ради направляється звернення по суті питання з обґрунтуванням підстав.
1.5.21. Голова районної ради направляє заяву з відповідними документами до постійних комісій та Відділу для розгляду та внесення пропозицій. 1.5.22. Постійні комісії протягом 14 робочих днів розглядають зазначені матеріали та надають відповідні висновки.
1.5.23. На підставі висновків постійних комісій Відділ готує додаткову угоду до контракту, підписує її у керівника і візує відповідно до порядку, визначеного у пунктах 1.2.10, 1.2.11 цього Положення.
1.5.24. Звільнення керівника із займаної посади здійснюється відповідно до рішення районної ради на підставах, визначених трудовим законодавством та умовами контракту.
1.5.25. Під час розгляду питання щодо звільнення керівника із займаної посади та підготовки відповідного рішення районної ради застосовується порядок, визначений у пунктах 1.5.14 - 1.5.16 цього Положення.
1.5.26. У випадку, якщо пропозиція щодо звільнення керівника підприємства із займаної посади надійшла від постійних комісій районної ради чи районної державної адміністрації, на ім’я голови районної ради надаються обґрунтовані підстави з відповідними матеріалами.
Порядок розгляду даних пропозицій визначено у пунктах 1.5.14 - 1.5.16 цього Положення.
1.5.27. Звільнення керівника набуває чинності з дати підписання відповідного наказу по підприємству, установі, закладу щодо зняття з себе обов’язків керівника, але не раніше дати прийняття районною радою відповідного рішення і не пізніше місячного терміну після його прийняття або з дати визначеної в рішенні районної ради. У разі, якщо звільнений керівник протягом місячного терміну не видав наказ щодо звільнення з займаної посади та не вніс відповідний запис у свою трудову книжку, наказ видає новопризначений керівник, який також вносить запис у його трудову книжку.
1.5.28. На керівника, з яким укладено контракт відповідно до цього Положення, у разі його звільнення у повному обсязі поширюються пільги та надаються йому компенсації, встановлені чинним законодавством України.
1.5.29. У разі систематичного порушення трудової дисципліни, неналежного виконання своїх обов’язків до керівника підприємства, установи, закладу застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді догани або звільнення. Для з’ясування ступені тяжкості вчиненого поступку й заподіяної керівником шкоди, обставин, за яких вчинено поступок, а також визначення виду стягнення, яке буде застосовано до керівника, матеріали щодо порушеного питання направляються на розгляд профільних постійних комісій районної ради. На підставі висновків постійних комісій районної ради Відділ готує проект розпорядження голови районної ради щодо винесення догани керівнику або проект рішення районної ради щодо звільнення його з займаної посади. У разі прийняття постійними комісіями рішення щодо припинення дії контракту районна рада до прийняття такого рішення повідомляє керівника підприємства у письмовій формі про винесення на розгляд сесії районної ради питання щодо звільнення його з займаної посади
1.6. Прикінцеві положення
1.6.1. Контракт та додаткові угоди до нього складаються у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і зберігаються у кожної із сторін, які підписали контракт.
1.6.2. Один екземпляр залишається у керівника, інший, разом з особовою справою, зберігається у відділі по управлінню майном спільної власності територіальних громад району.
1.6.3. Спори між сторонами по контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.6.4. Керівники комунальних підприємств, установ та закладів працюють на постійній основі та не можуть працювати за сумісництвом, займатися підприємницькою або іншою діяльністю, що оплачується.
1.6.5. При вирішенні питань, не визначених цим Положенням та умовами контракту, застосовуються норми чинного законодавства України.
1.6.6. При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів, контракти з керівниками приводяться у відповідність з даними змінами у порядку, встановленому цим Положенням.


Додаток 1
до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району.
Типова форма контракту з керівником комунального підприємства, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району місто
Валки „____”_______ 20___ р.
Валківська районна рада в особі голови районної ради ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬______________________, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення районної ради від „___” __________200_р. №___ з одного боку, та громадянин(ка)____________________________________________________ __________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) з другого боку, за погодженням з постійними комісіями районної ради ,уклали цей контракт про те, що громадянин(ка)______________________ __________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) приймається на роботу до___________________________________________ __________________________________________________________________ (найменування підприємства) на посаду _______________________________________(надалі – Керівник) (повна назва посади) зі строком випробування ______ місяців.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Керівник у своїй роботі керується нормами, встановленими чинним законодавством України, Статутом комунального підприємства (установи, закладу) (повна назва) (надалі – коротка назва) та цим контрактом, підзвітний Валківській районній раді (далі – Рада).
1.2. За цим контрактом Керівник зобов’язується здійснювати оперативне керівництво Підприємством, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і зберігання майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання ( оперативного управління), а Рада зобов’язується створювати необхідні умови для матеріального забезпечення та організації праці Керівника.
1.3. Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Радою, які є сторонами по контракту.
1.4. Керівник є повноважним представником Підприємства. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин, обов’язки Керівника виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує його функції та обов’язки, набуває повноважень і прав Керівника, якщо останнім не встановлено інше.
1.5. При виконанні покладених на Керівника обов’язків він керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого міністерства, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами галузевого управління районної державної адміністрації, прийнятими в межах встановлених повноважень, іншими нормативно-правовими актами та Статутом підприємства, установи, закладу.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
2.1. Керівник здійснює оперативне керівництво комунальним підприємством, установою, закладом організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом підприємства та цим контрактом.
Обов’язки Керівника:
2.2. Виконувати такі постійні функції й обов’язки з організації і забезпечення діяльності Підприємства:
 організація виконання державних, виробничих програм, договірних та інших обов’язків, взятих Підприємством;  впровадження у виробництво нових, прогресивних технологій;  матеріально-технічне забезпечення діяльності Підприємства;  юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Підприємства;  забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами;  забезпечення продуктивної зайнятості працівників;  впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці на Підприємстві;  створення безпечних і сприятливих умов для роботи колективу;  забезпечення цільового використання державних обласних та районних бюджетних коштів, наданих Підприємству згідно із затвердженими державними та місцевими Програмами;  виконання Підприємством зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів та своєчасної виплати заробітної плати працівникам;  виконання інших функцій з організації і забезпечення діяльності Підприємства згідно з чинним законодавством України;  ______________________________________________________;  ______________________________________________________.
2.3. Ініціювати укладання Колективного договору та його виконання.
2.4. Забезпечувати ефективне використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, що знаходиться на балансі Підприємства і закріплене на праві господарського відання чи оперативного управління.
2.5. Забезпечувати виконання запланованих показників фінансово-господарської діяльності Підприємства.
Обов’язковими показниками є темпи зростання обсягів виробництва, прибуток та рентабельність. Створювати на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечення додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
2.6. Щорічно до _________наступного року надавати до Ради звіт про виконання умов контракту.
2.7. Щоквартально надавати Раді бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів за квартал, наявність вільних площ, придатних для передачі в оренду.
2.8. У кінці кожного року надавати до Ради матеріали річної інвентаризації основних засобів.
2.9. Щомісячно надавати Раді інформацію про нарахування та перерахування плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, що знаходиться в господарському віданні Підприємства чи оперативному управління установи, закладу, за встановленою формою.
2.10. Щоквартально надавати Раді інформацію щодо орендарів, яким передано в оренду майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, за встановленою формою.
2.11. У кінці кожного року складати, в установленому порядку, та погоджувати з головою районної ради штатний розпис Підприємства та графік своєї відпустки.
2.12. Складати в установленому порядку та затверджувати у заступника голови обласної ради погоджений галузевим управлінням обласної державної адміністрації річний, з поквартальною розбивкою, фінансовий план Підприємства на кожний наступний рік.
2.13. Складати в установленому порядку та затверджувати у заступника голови районної ради бізнес-план Підприємства на строк дії контракту. 2.14. Здійснити заходи щодо виготовлення технічної документації та оформлення права власності на нерухоме майно, яке відображається на балансі Підприємства і закріплене за ним на праві господарського відання.
2.15. Здійснювати контроль за проходженням попереднього медичного обстеження працівниками, які влаштовуються на роботу, а надалі – за періодичним медичним оглядом усіх працівників згідно з діючими нормами.
2.17. Забезпечувати підвищення кваліфікації працівників Підприємства.
2.18. Контролювати виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій працівниками Підприємства.
2.19. Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати.
2.20. Погоджувати використання прибутку та Статутного фонду Підприємства.
Права Керівника:
 діяти від імені Підприємства, представляти його у процесі будь-яких відносин з підприємствами, установами та організаціями;  укладати господарські та інші угоди;  надавати доручення;  відкривати рахунки в банках;  наймати на роботу і звільняти з роботи працівників на умовах, передбачених чинним законодавством України, здійснювати ротацію кадрів;  накладати на працівників Підприємства дисциплінарні стягнення;  у межах своєї компетенції давати вказівки та накази, обов’язкові для виконання усіма підпорядкованими йому працівниками;  вживати заходів щодо виявлення та виправлення недоліків у роботі Підприємства;  вирішувати інші питання, віднесені до компетенції Керівника чинним законодавством України, Радою, Статутом підприємства і цим контрактом.
Обов’язки Ради:
 гарантувати додержання прав і законних інтересів Підприємства, захищати і відстоювати його інтереси в органах державного управління;  надавати інформацію на запит Керівника;  організовувати фінансовий контроль за діяльністю Підприємства та затверджувати в установленому порядку його річний фінансовий план на кожний наступний рік;  здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві господарського відання чи оперативного управління майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;  укладати додаткові угоди до договору про закріплення майна на праві господарського відання чи оперативного управління;  укладати додаткові угоди до контракту. Права Ради:  вимагати від Керівника необхідну інформацію та звіти про результати роботи;  звільнити Керівника у разі закінчення строку дії контракту або на підставах, передбачених чинним законодавством України та контрактом (дострокове звільнення Керівника відбувається у випадках порушення ним законодавства України та умов укладеного контракту);  контролювати використання прибутку та Статутного фонду Підприємства;  здійснювати контроль за складанням у встановлені законодавством строки фінансового плану Підприємства, виконання показників затвердженого фінансового плану Підприємства;  проводити планові і позапланові перевірки ефективності використання майна Підприємства та виконання Керівником умов контракту.
3. РОБОЧИЙ ТА ПОЗАРОБОЧИЙ ЧАС.
3.1. Керівник виконує Правила внутрішнього розпорядку, встановлені на Підприємстві в установі чи закладі.
3.2. Особливості режиму робочого часу Керівника та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору.
3.3 Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю ___ календарних днів та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором.
3.4. Дату відпустки та її строки Керівник погоджує з головою обласної ради.
4. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного Підприємством у результаті його діяльності, виходячи з установлених Керівнику розмірів сум:
а) посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом Підприємства, відповідно до чинного законодавства України;
б) нарахувань до посадового окладу за вислугу років у розмірах, передбачених чинним законодавством України та Колективним договором;
в) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі _____% від посадового окладу (індексація, категорія). У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується;
г) премії за підсумками роботи за квартал, рік, згідно з чинним законодавства України та Колективним договором Підприємства, за погодженням з головою районної ради.
У разі погіршення показників роботи Підприємства, невиконання умов контракту, погіршення трудової дисципліни, затримки більше ніж на місяць заробітної плати працівникам, допущення нещасного випадку на Підприємстві зі смертельним наслідком - премія не нараховується;
д) грошової допомоги, не більше п’яти посадових окладів, у разі виходу на пенсію;
4.2. Посадовий оклад Керівника може бути переглянуто відповідно до змін щодо умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.
4.3. Питання стосовно відрядження Керівник погоджує з головою районної ради.
4.4. Керівнику виплачується матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку одночасно з наданням щорічної відпустки.
4.5. Інші умови:
 Керівнику Підприємства може виплачуватися матеріальна винагорода за ефективне управління комунальним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Підприємства;  індексація заробітної плати проводиться згідно з чинним законодавством України;  при отриманні відповідної кваліфікаційної категорії доплата за категорію здійснюється згідно з чинним законодавством України.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим контрактом.
5.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.3. Інші умови ______________________________________________.
6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ.
6.1. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться шляхом підписання додаткових угод.
6.2. Цей контракт припиняється (розривається):
 при встановленні, протягом строку випробування, невідповідності Керівника посаді, на яку його прийнято, за висновком профільної постійної комісії обласної ради;  після закінчення строку дії контракту (п.2 ст. 36 КЗпП України);  за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України);  за ініціативою голови районної ради, постійних комісій, районної державної адміністрації у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП України;  з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтею 39 КЗпП України;  з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
6.3. Додаткові підстави для припинення (розірвання) контракту: а) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, передбачених цим контрактом; б) у випадку одноразового грубого порушення Керівником норм законодавства і обов’язків, передбачених контрактом, у результаті чого виникли значні негативні наслідки для Підприємства (понесені значні збитки, сплачені фінансові санкції); в) у разі невиконання обов’язків перед районною радою щодо відрахувань до бюджету, а також порушення термінів здійснення обов’язкових платежів, у тому числі зборів, податків до Пенсійного фонду та інших установ, невиконання Підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати, що призвело до здійснення виконавчих проваджень або арешту майна Підприємства; г) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців; д) за поданням посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці; е) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості; ж) у разі допущення зростання дебіторської заборгованості та невжиття заходів щодо її стягнення; з) у разі зростання збитків Підприємства або збиткової діяльності Підприємства протягом 6 місяців; и) у разі неодноразового звернення до районної ради трудового колективу або профспілкового комітету Підприємства стосовно порушень Керівником своїх обов’язків; к) на підставі результатів перевірок, здійснених контролюючими органами, та обґрунтованих висновків постійних комісій районної ради; л) у разі неподання в установленому порядку на затвердження Ради річного фінансового плану Підприємства; м) у разі неподання до Ради квартальної та річної звітності з пояснювальною запискою щодо виконання фінансового плану; н) з інших підстав. При припиненні (розірванні) контракту з підстав, обумовлених пунктом 6.3 цього контракту, звільнення проводиться відповідно до пункту 8 статті 36 КЗпП України.
6.4. У разі дострокового припинення контракту з причин, що не залежать від Керівника, йому виплачується вихідна допомога згідно з чинним законодавством України.
6.5. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених цим контрактом, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної сторони за два тижні.
6.6. За два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути подовжений або переукладений на новий строк.
7. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ.
7.1. Цей контракт діє протягом __ років з «__»_________ 20__ року до «__» ________ 20__ року.
7.2. Особливі умови:
 сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності умов цього контракту, окрім випадків, коли сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;  про умови контракту інформуються працівники Підприємства у зв’язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення бухгалтера, що займається визначенням розміру винагороди Керівника);  конфіденційність договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства України.
7.3. Керівник повідомлений про включення інформації про нього до бази персональних даних з метою ведення діловодства з кадрових питань, а також внутрішніх документів Валківської районної ради з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері реалізації Валківською районною радою повноважень щодо трудових відносин з керівниками районних комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району».
7.4. Цей контракт укладений українською мовою, на __ сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.
7.5. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за угодою сторін у письмовій формі, про що складається відповідний документ у двох примірниках, які стають невід’ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу.
8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.
8.1.Валківська районна рада в особі голови районної ради _______________________.
Юридична адреса: 63002, м. Валки, вул. К. Лібкнехта 16
код ОКПО 25471433
8.2. Відомості про Керівника:
Домашня адреса: __________________________________________________
Домашній телефон:_________________________________________________
Службовий телефон: _______________________________________________
Паспорт: серія ________________ №__________________________________
__________________________________________________________________ (вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для надання пільг з оподаткування та інших пільг__________________
Голова районної ради:
П.І.П.____________________________
___________________________
(підпис) Громадянин(ка):
_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_______________________________
(підпис)
Голова районної ради О. Холодний