Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
Рішення XXIII сесії Валківської районної ради VI скликання -
основний фінансовий документ року з наведеними нижче додатками02.01.2013

Про районний бюджет на 2013 рік


ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХХІІІ сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 25 грудня 2012 року

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», Регламенту районної ради районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 95665,0 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 93533,5 тис. грн., спеціального фонду бюджету 2131,5 тис. грн. (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 95665,0 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 93443,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2221,5 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 90,0 тис. грн. Джерелом покриття профіциту загального фонду визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 90,0 тис. грн. (додаток 7).
4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 90,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 90,0 тис. грн.
5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100,0 тис. грн.
6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2013 рік:
6.1. Дотації:
6.1.1. Дотація вирівнювання місцевим бюджетам по Валківському району в сумі 3298,0 тис. грн.;
6.2. Субвенцій районному бюджету:
6.2.1. на утримання об’єктів спільного користування у сумі 185,0 тис. грн.
6.2.2. З державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям у сумі 26015,410 тис. грн.
6.2.3. З державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати в сумі 5577,0 тис. грн.
6.2.4. З державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного скрапленого газу на побутові потреби в сумі 577,016 тис. грн.
6.2.5. З державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу в сумі 669,9 тис. грн.
6.2.6. З державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 981,265 тис. грн.
6.2.7. Інша субвенція на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення в сумі 394,992 тис. грн.
6.2.8. Інша субвенція на підтримку районних друкованих засобів масової інформації в сумі 3,518 тис. грн.
6.3. Кошти, що надходять до районного бюджету з селищних, сільських, міських бюджетів в сумі 563,8 тис. грн.
7. Сума дотації вирівнювання з районного бюджету недоодержані згідно з розписом перераховуються органами Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень фінансового органу за рахунок фактичних доходів загального фонду в строк до 31 грудня.
8.Субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах по спеціальному фонду в сумі 780,9 тис. грн. залишити в районному бюджеті як нерозподілені видатки. Ці кошти між місцевими бюджетами в подальшому будуть розподілені за окремим розрахунком.
9. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 10,0 тис. гривень.
10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінету Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків по загальному фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’зковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, за дозволом Міністерства фінансів України.
- з метою отримання позик в органах казначейської служби надати повноваження щодо укладання договору начальнику фінансового управління райдержадміністрації або його заступнику.
12. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих програм на загальну суму 101,7 тис. грн. (додаток 7)
13. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках розпорядникам коштів районного бюджету на 2013 рік (додаток 5).
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
14. Розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України. Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються. За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
15. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
16. Головним розпорядником коштів комунального закладу охорони здоров’я «Валківська центральна районна лікарня» визначити керівника установи.
17. Установити, що комунальні підприємства, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням XVIII сесії районної ради VI скликання від 27.04.2012 року № 355- VI «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування частини прибутку комунальних підприємств району». Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в поточному році. Комунальні підприємства подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток. 18. Надати право райдержадміністрації проводити у межах загальних призначень розподіл, перерозподіл коштів по видах соціальних виплат, які надаються за рахунок субвенцій державного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
19. Дозволити профільній постійній комісії районної ради з питань планування та бюджету у період між сесіями районної ради, у виняткових випадках, на основі відповідних висновків фінансового управління райдержадміністрації та обґрунтованих і вмотивованих подань головних розпорядників коштів районного бюджету здійснювати розподіл та перерозподіл видатків районного бюджету за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу їх бюджетних призначень. На підставі вищевказаних документів видавати відповідне розпорядження голови районної ради з подальшим його затвердженням на сесії районної ради та наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
20. Надати право голові районної ради укладати угоди про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
21. Додатки 1 - 8 є невід’ємною частиною цього рішення.
22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування та бюджету (Шилованов А. С.).

Заступник голови районної ради Ю. Яцина

Пояснювальна записка
“Про районний бюджет на 2013 рік”

Розрахунок обсягу доходів району на 2013 рік, розрахункової суми видатків в розрізі галузей, дотації вирівнювання з Державного бюджету доведених Міністерством фінансів України, обраховано за формулами та у відповідності до постанови КМУ від 08.12.2010р. № 1149 “Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” зі змінами і доповненнями. Розподіл обсягу доходів, розрахункової суми видатків в розрізі галузей та міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ проведено фінансовим управлінням формульним підходом з врахуванням вимог розпорядження голови Валківської районної державної адміністрації від 11.12.2012р. № 830 “ Про затвердження коефіцієнтів та нормативів бюджетної забезпеченості на 2013 рік при затвердженні місцевих бюджетів Валківського району Харківської області”. та у відповідності до висновку Головного фінансового управління.
Доходна частина прогнозу районного бюджету на 2013 рік розроблена на основі реформованого податкового законодавства, відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, Закону України “Про Державний бюджет на 2013 рік” та інших законодавчих актів. При формуванні доходної частини районного бюджету на 2013 рік було враховано:
- уточнені статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2011 рік та очікувані 2012 року; - фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2009 - 2011 років; - основні показники економічного і соціального розвитку району Районний бюджет на 2013 сформований в загальній сумі 95664,0 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду – 93533,5 тис.грн., спеціального – 2131,5 тис.грн. (додаток 1).
Загальний фонд доходів районного бюджету включає:
Власні та закріплені доходи – 15522,9 тис. грн., що становить 120,9 % до показників на 2012 рік: - доходи, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів в сумі 15453,9 тис. грн., що становить 120,7 % до показників на 2012 рік:
- доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів в сумі 69,0 тис. грн., становить 73,4 % до показників на 2012 рік (відсутні надходження по відсотках за користування тимчасово вільними бюджетними коштами).
Складовою частиною доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів є податок з доходів фізичних осіб в розмірі 50 відсотків від суми, що справляється на території району, та реєстраційний збір за проведення реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що справляється районними державними адміністраціями.
Розрахунок прогнозного показника податку на доходи фізичних осіб на 2013 рік проведено з врахуванням очікуваного підвищення рівня заробітної плати, що вплине на суму надходжень податку на доходи фізичних осіб. Питома вага податку з доходів фізичних осіб у районному бюджеті становить 99,6% та 99,9% у доходах І кошика. Порівняно з показниками, затвердженими в бюджеті на 2012 рік податок з доходів фізичних осіб зросте на 9,1% - завдяки поетапному зростанню соціальних стандартів (мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС), а також завдяки тому, що в районі проведена значна робота по перегляду ставок орендної плати за оренду земельних паїв до рівня не менше 3%. Податок з доходів фізичних осіб з даної орендної плати, що надійде до районного бюджету розрахований у сумі 1200,0 тис. грн., що на рівні з фактичними показниками поточного року.
Надходження плати за державну реєстрацію підприємницької діяльності розраховано на підставі середньорічних надходжень за базові роки. Складовою частиною доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів є:
- податок на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 16,0 тис.грн., або 23,2%; - надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 33,0 тис.грн, або 47,8%; - інші надходження в сумі 20,0 тис. грн. – 29%. Надходження від оренди майна та інші надходження обраховано з середньорічних надходжень базових років. По надходженнях податку на прибуток враховано динаміку надходжень податку за базові роки та фінансовий стан підприємств-платників на даний час.
Обсяг власних та закріплених доходів районного бюджету планується на рівні контрольного показника доведеного Міністерством Фінансів України. Вцілому районний бюджет за власними та закріпленими доходами загального фонду в наступному році в порівнянні з очікуваними показниками поточного року зросте на 7,0%. та є реальними до виконання.
Офіційні трансферти з державного, обласного та сільських бюджетів становлять 78010,6 тис. грн.(83,4% до загальних доходів) з яких:
- дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам – 43042,7 тис. грн., або 55,2%; - субвенції з державного бюджету – 33820,6 тис. грн. (43,3%); - інші субвенції з обласного бюджету – 398,5 тис. грн., або (0,5%); - субвенції на утримання об’єктів спільного користування – 185,0 тис. грн. - кошти, що надходять з бюджетів місцевого самоврядування – 563,8 тис. грн.(0,7%).
Субвенції з державного бюджету в сумі 33820,6 тис. грн., в т.ч.:
- По КТКД 41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної дітям в сумі 26015,4 тис. грн.; Обсяг субвенції для виплати допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної дітям обрахований ГФУ виходячи з загального ресурсу та середньорічної кількості одержувачів даних допомог за 2012 рік. - По КТКД 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 5577,0 тис. грн.; Обсяг субвенції обрахований ГФУ виходячи із фактичного споживання пільг та субсидій населенню за 2012 рік та виходячи із загальної суми ресурсу. - По КТКД 41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством послуг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 557,0 тис. грн.; Обсяг субвенції на надання пільг по послугах зв’язку обрахований ГФУ виходячи із фактичного споживання цієї послуги за 2012 рік. Кошти на надання інших пільг (санітарно-курортне лікування, поховання, ремонт житла) компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян розраховані виходячи з загальної суми ресурсу пропорційно кількості пільгової категорії населення у кожному реґіоні. - По КТКД 41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 669,9 тис. грн.; Обсяг субвенції на надання пільг та субсидій населенню на тверде паливо та скраплений газ обрахований ГФУ виходячи з кількості пільгового контингенту, фактичних видатків за 2012 рік та виходячи із загальної суми ресурсу. - По КТКД 41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 981,3 тис.грн. Даний показник доведений ГФУ і розподілений виходячи з загального ресурсу даних видатків по області враховуючи фактичну мережу дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та дітей в них з урахуванням прожиткового мінімуму на 2013 рік. - Інші субвенції в сумі 398,5 тис. грн.. - Інша субвенція на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 394,99 тис. грн.. - Інша субвенція на підтримку районних друкованих засобів масової інформації – 3,518 тис. грн. Спеціальний фонд районного бюджету за доходами планується в сумі 2131,5 тис. грн., де в т.ч. власні надходження бюджетних установ:  плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 848,7тис. грн.;  кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської діяльності 7,0 тис.грн.;  плата за оренду майна бюджетних установ – 12,0 тис.грн.;  кошти від реалізації майна – 1,0 тис. грн.; - інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 481,9 тис. грн.  По КТКД 41034400 Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 780,9 тис. грн.
Загальний обсяг видатків районного бюджету сформований в сумі 95665,0 тис. грн., де обсяг видатків загального фонду складає 93443,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду 2221,5 тис. грн. (додатки 2-3).
010116 Державне управління
Координація діяльності системи місцевого самоврядування в районі здійснюється через районну раду, яка представляє спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ у межах повноважень визначених Конституції України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними радами. До їх повноважень належить також здійснення управління рухомим і нерухомим майном та іншими об`єктами, що належать до комунальної власності, затвердження районного бюджету, програм соціального-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, контроль їх виконання та вирішення інших питань визначених законами.
Розрахунковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування Валківського району в цілому доведений в загальній сумі 3334,8 тис.грн. Даний показник розраховано, виходячи з населення району 32356 чоловіки. Розрахунковий показник на 2013 рік розраховано з урахуванням коригувального коефіцієнту щільності в залежності від населення, який для району становить 1,44. На здійснення наданих повноважень органу місцевого самоврядування – районній раді заплановано 877,7 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями працівникам районної ради передбачено 713,8 тис.грн., що забезпечує потребу в видатках в умовах діючого законодавства 100% і складає 81,3 % від обсягу видатків установи. Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 89,3 тис. грн., що складає 10,2% від обсягу видатків установи і забезпечує потребу в повному обсязі.
070000 Освіта
На утримання закладів освіти району доведений розрахунковий обсяг видатків в сумі 36252,9 тис. грн. Даний показник був обрахований для району виходячи з кількості дітей віком від 0-6 років, кількості дітей віком 0-6 років у селах, та селищах міського типу у яких діти відвідують дитячі навчальні заклади, кількості дітей віком 0-6 років у селах та селищах міського типу в яких діти не відвідують дитячі навчальні заклади, учнів у загальноосвітніх школах, класів і класів – комплектів у ЗОШ, врахована наповнюваність класів, з врахуванням міської та сільської місцевості. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на 2013 рік: для дошкільної освіти 8801,87 грн.; для загальної освіти – 8122,57 грн., позашкільної освіти – 1057,9 грн. Мережа установ освіти, що фінансуватиметься із районного бюджету в 2013 році включає 34 заклади (Валківській ліцей -1, ЗОШ – 13, НВК – 4, позашкільні заклади – 3; методичний кабінет, господарська група та централізована бухгалтерія). На 2013 рік на утримання установ освіти по районному бюджету плануються кошти в сумі 29401,4 тис.грн. На оплату праці з нарахуваннями працівникам освіти передбачено видатки в сумі 25976,4 тис. грн., що забезпечує потребу в видатках в умовах діючого законодавства на 94,8% і складає 78,3% від обсягу видатків установи (не забезпечено видатки в сумі 1426,9 тис. грн.). Передбачено цільові видатки на одноразову допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2013 році виповниться 18 років в сумі 19,9 тис. грн. На продукти харчування передбачено 1028,5 тис. грн. ( 3,1% від загального обсягу видатків) для харчування дітей дошкільного віку із розрахунку 7,00 грн. за рахунок загального фонду бюджету, що становить 70% загальної вартості харчування (вартість харчування на одну дитину в день 10,00 грн.), учнів початкових класів виходячи з норми харчування 5 грн. на 1 дитину, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей виходячи з норми харчування 6 грн. на 1 дитину. Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 4263,3 тис. грн. (12,8 %), що забезпечує потребу установи в повному обсязі. По спеціальному фонду плануються видатки в сумі 767,0 тис.грн. з яких видатки споживання 767,0 тис.грн.
080000 « Охорона здоров`я»
На утримання закладів охорони здоров’я МФУ для району доведений розрахунковий обсяг видатків в сумі 16906,9 тис.грн. Видатки на галузь МФУ обраховувались для району з урахуванням коефіцієнта відносної вартості витрат на надання медичних послуг в залежності від вікової структури населення району К=1,117, виходячи з населення району, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на охорону здоров’я - 597,4 грн. З урахуванням субвенції з Коломацького району в сумі 185,0 тис. грн. видатки на охорону здоров»я становлять 17091,9 тис. грн.. На оплату праці з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я передбачено видатки в сумі 5194,9 тис.грн., що забезпечує потребу в умовах діючого законодавства тільки на 81,8 % і складає 73,2% від обсягу видатків установи (незабезпечено видатки в сумі 1157,5тис.гривень). На медикаменти та перев’язувальні засоби передбачені видатки в сумі 424,4 тис.грн., що складає 6,0% від обсягу видатків установи. Видатки на поточні трансферти населенню передбачено в обсязі 70,0 тис.грн. що складає 1,0 % від обсягу видатків установи - для зубопротезування пільгової категорії населення. Для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 636,8 тис.грн., що складає 9,0% від обсягу видатків установи та забезпечує потребу в повному обсязі. По спеціальному фонду плануються видатки споживання в сумі 170,0 тис. грн.
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
Видатки по галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” передбачається в сумі 38146,0 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду-37776,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 370,0 тис. грн., в т. ч. видатки споживання складають 280,0 тис. грн. та видатки розвитку - 90,0 тис. грн., т. ч. бюджет розвитку 90,0т.грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). Загальний фонд По КТКВ 090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги 3073,4 тис.грн. По КТКВ 090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 254,0 тис.грн. По КТКВ 090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною... 188,9 тис.грн., в т.ч.: загальний фонд в сумі 98,9 тис.грн, спеціальний фонд в сумі 90,0 тис.грн. .- видатки розвитку, в т. ч. бюджет розвитку 90,0т.грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). По КТКВ 090204 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років… на житлово-комунальні послуги» 288,4 тис.грн. По КТКВ 090205 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років… на придбання твердого палива» 6,1 тис.грн. По КТКВ 090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 107,2 тис.грн. По КТКВ По КТКВ 090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою на придбання твердого палива 8,0 тис.грн. 090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою 6,0 тис.грн. По КТКВ 090210 Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров "я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту”, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот“ 221,4 тис.грн. По КТКВ 090211 Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру , абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту”, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива” 18,3 тис.грн. По КТКВ 090214 Пільги населенню на послуги зв’язку 135,6 тис.грн. По КТКВ 090215 Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги 132,0 тис.грн. По КТКВ По КТКВ По КТКВ По КТКВ 090216 Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива 40,5 тис.грн. 090405 Субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1754,7 тис.грн. 090406 Субсидії населенню на покриття витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 343,1 тис.грн. 090411 Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення 6,6 тис.грн.
Видатки на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми (090300), тимчасової допомоги дітям (090307), державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (090401) та допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (091300) складають 17796,6 тис. грн., в тому числі: 1. Державна допомога сім’ям з дітьми в сумі 14473,2 тис. грн. включає: - По КТКВ 090302 «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами» в сумі 270,0 тис. грн.; - По КТКВ 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років» в сумі 5200,0 тис. грн.; - По КТКВ 090304 «Одноразова допомога при народженні дитини» в сумі 10785,4 тис. грн.; - По КТКВ 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» сумі 950,0 тис. грн.; - По КТКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» в сумі 2900,0 тис. грн. - По КТКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» в сумі 260,0 тис. грн. - По КТКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям» в сумі 1500,0 тис. грн. - По КТКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» в сумі 4150,0 тис. грн. Загальна сума видатків, що передбачена в бюджеті на забезпечення утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та на проведення молодіжних програм та заходів становить 519,0 тис.грн., в т. ч: По КТКВ 091101 на утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді передбачаються видатки в сумі 466,3 тис. грн., з яких на заробітну плату з нарахуваннями – 74,4 тис. грн. або 73,2% від обсягу видатків по установі що забезпечує мінімально необхідну потребу, на енергоносії та комунальні послуги – 11,4 тис. грн. та складає 11,2% від обсягу видатків по установі. Для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 11,4 тис.грн., що складає 11,2,0% від обсягу видатків установи та забезпечує потребу в повному обсязі. На молодіжні програми та заходи по загальному фонду бюджету передбачаються видатки в сумі 22,0 тис.грн., де в т.ч.: По КТКВ 091102 на програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді передбачено 10,0 тис. грн. По КТКВ 091103 на соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді – 10, тис. грн. По КТКВ 091108 на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей – 42,7 тис.грн.
091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому
Сума видатків обрахована МФУ виходячи з кількості одиноких непрацездатних громадян, інвалідів, яких за даними статистики / Форма 12-соц / станом на 01.01.2012 р. в районі налічується 2435 чол. потребуючих соціальної допомоги , із них у сільській місцевості – 2435 чол. та 24 чол. постійного проживання в стаціонарному відділенні терцентру. Виходячи з повного забезпечення мінімально-необхідної потреби на утримання територіального центру пропонуються кошти в загальній сумі 4014,1 тис. грн., з них: - по загальному фонду плануються видатки в сумі 2925,1 тис.грн., де в т. ч. видатки на оплату праці складають 2744,0т.грн., що складає 93,8 % від загальної суми видатків та які забезпечують всі обов’язкові виплати оплати праці з нарахуваннями по установі в умовах діючого законодавства. На енергоносії і комунальні послуги передбачено в повному обсязі видатки в сумі 63,6 тис.грн., або 2,2 % від загальної суми видатків по установі. - по спеціальному фонду плануються видатки в загальній сумі 280,0 тис.грн., в тому числі видатки споживання складають 280,0 тис.грн., з них на оплату праці працівників з нарахуваннями відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги в складі територіального центру, котрими надаються відповідні соціальні послуги передбачені кошти в сумі 54,5 тис.грн, або 19,5% від загальної суми видатків спеціального фонду По КТКВ 091209 Фінансова підтримка громадській районній організації “Рада ветеранів” – 20,0 тис. грн. та районної організації інвалідів – 5,0 тис.грн. По КТКВ 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення “ - в сумі 5,0 тис. грн.,в т.ч.  на надання матеріальної допомоги інвалідам-Чорнобильцям – 5,0 тис. грн.; По КТКВ 091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги передбачено видатки в сумі 1,3 тис грн. на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги .
110000 «Культура і мистецтво»
Розрахункова сума видатків для району на галузь доведена виходячи з населення в сумі 5193,8 тис. грн. (160,52 грн. на 1 жителя). Загальна сума видатків на утримання закладів культури районного бюджету передбачаються в сумі 3822,9 тис. грн., в тому числі кошти в сумі 3692,9 тис.грн. - по загальному та по спеціальному фонду – 130,0 тис. грн. (за рахунок власних надходжень). По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями передбачаються видатки в сумі 1007,4 тис. грн., і складає 77,9 % від обсягу планових призначень та по спеціальному фонду-9,0т.грн., що в повному обсязі забезпечує потребу по установі в умовах діючого законодавства Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії загальному фонду передбачено 162,4 тис.грн. (12,6% загального обсягу видатків) та по спеціальному фонду-1,6т.грн., що забезпечує потребу установ на 100 відсотків.
КТКВ 130000 «Фізична культура і спорт»
Сума видатків на галузь доведена району виходячи з населення та становить 406,5 тис. грн. На утримання установ з фізичної культури та спорту і проведення заходів передбачається в сумі 617,7 тис. грн., в т.ч.: - По КТКВ 130107 на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи передбачено кошти в сумі 541,3 тис.грн. - на програму розвитку фізичної культури і спорту – 12,4 тис.грн.; На оплату праці з нарахуваннями передбачені видатки в сумі 201,9 тис.грн., що забезпечує потребу в умовах діючого законодавства на 88,6% і складає 90,3% від обсягу видатків установи. Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 4,1тис.грн., що становить 1,8% від обсягу видатків установи та забезпечує повну потребу . - По КТКВ 130113 «Централізовані бухгалтерії» - 64,0 тис.грн. 120000 Засоби масової інформації Передбачено фінансову підтримку газеті „Сільські новини” в сумі 19,0тис.грн. та Інша субвенція на підтримку районних друкованих засобів масової інформації – 3,518 тис. грн.
170000 Транспорт
В районному бюджеті передбачені видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 246,5 тис. грн., т.ч. По КТКВ 170102 компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 246,5 тис. грн.; По КТКВ 250102 планується резервний фонд в сумі 10,0 тис.грн.. Міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим бюджетам складають 3298,0 тис.грн. (додаток 4). По КТКВ 250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету сільським, селищному та міському бюджетам – 3298,0 тис. грн.; При затвердженні бюджету нерозподіленими залишаються видатки на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 136,4 тис. грн.. по загальному фонду в т. ч. - видатки на розвиток дошкільної освіти в сумі 69,1 тис. грн.. - видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів та Центрах професійної реабілітації інвалідів в сумі 67,3 тис. грн.. по спеціальному фонду видатки в сумі 780,9 тис. грн., в т. ч. - видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в сумі 780,9 тис. грн.. Всі ці видатки будуть поділені за окремим розрахунком. При плануванні видатків на оплату праці в розрізі галузей та бюджетних установ районного бюджету враховано: - розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 773 грн., з 1 грудня – 839 грн. на місяць; - розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня –з 1 грудня – 1134 грн. на місяць; - видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати; - видатки на індексацію заробітної плати працівників відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення”; При плануванні видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у відповідності до рекомендації МФУ були враховані такі коефіцієнти:  до видатків на оплату природного газу застосовано коефіцієнт 1,4846;  до видатків на оплату електроенергії застосовано коефіцієнт 1,2;  до видатків на оплату інших комунальних послуг та енергоносіїв збільшено на коефіцієнт 1,112. Джерела фінансування До бюджету розвитку (спеціального фонду) передбачено передати із загального фонду 90,0тис.гривень.
Регіональні програми
На фінансування державних та регіональних програм в районному бюджеті на 2013 рік передбачено 59,0 тис.грн. З метою покриття тимчасових касових розривів загального фонду районного бюджету пропонується встановити оборотний касовий залишок бюджетних коштів в сумі 100,0 тис.грн. Запропоновані видатки в свою чергу мають в основному соціальне спрямування та сконцентровані на ключових напрямках.

Начальник фінансового управління Л. О. Левчук