Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

   Валківські Новини
  Районний військовий комісаріат інформує…

28.08.2013

Військова служба за контрактом

Грошове забезпечення військовослужбовців військової служби за контрактом

Соціально-правове забезпечення військовослужбовців військової служби за контрактомЗгідно з Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» військова служба за контрактом осіб рядового сержантського і старшинського складу є одним з видів військової служби.
Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України пов’язаних с захистом відчини.
Відповідно статті 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років.
З особами, які не проходили військової служби, військовозобов’язаними та військовослужбовцями строкової військової служби, які приймаються на військову службу за контрактом на посади, що не визначаються боєздатність військової частини, перший контракт укладається строком на 3 роки.
З особами, які не проходили військової служби, військовозобов’язаними, сержантами і старшинами з числа військовослужбовців строкової військової служби, які приймаються на військову службу за контрактом на посади, які визначають боєздатність військової частини, перший контракт укладається строком на 5 років.
Після закінчення строку військової служби, визначеного першим контрактом, вона може бути продовжена за новим контрактом посадовою особовою, яка має право приймати на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу, на строк від 3 до 5 років щоразу до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
Граничний вік перебування на військовій службі для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом встановлений до 45 років.
Після внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок та військову службу» для громадян України, які не проходили строкову військову службу, планується укладати перший, короткостроковий, контракт – на 1 рік.
Відбір кандидатів для прийому на військову службу за контрактом із числа військовозобов’язаних, військовослужбовців строкової військової служби, призовників і жінок проводиться районними (міськими) військовими комісаріатами на підставі заявок військових частин про наявність вакантних посад.
Після того, як попередньо було обрано вірогідне місце служби та посаду, необхідно подати до військового комісаріату заяву з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом.

У заяві зазначаються:
- прізвище, ім’я та по батькові,
- дата народження та адреса проживання;
- найменування військової частини, у якій бажаєш проходити військову службу;
- на якій посаді та за якою спеціальністю;
- вища і військова освіта, отримана спеціальність (професія), ВОС.

Після цього, проводиться вивчення особистих якостей громадянина, що бажає вступити на контрактну службу, що включає в себе вивчення та аналіз автобіографічних документів, характеристик, документів про освіту та професійну підготовку, інформації про сімейний стан, стан здоров’я тощо. У процесі вивчення особистих якостей громадян обов’язково виявляються особи, які притягалися до кримінальної відповідальності, перебувають під слідством чи судом, на обліку в органах внутрішніх справ, психіатричних, туберкульозних, венеричних, наркологічних диспансерах та інших лікувально-профілактичних закладах.
Проходження медичного обстеження, професійного та психологічного відбору:
- медичне обстеження;
- професійний відбір, який включає результати вивчення особистих якостей, перевірку рівня фізичної підготовки та психологічний відбір.
Результати вивчення особистих якостей оцінюються за висновками аркуша вивчення особистих якостей кандидата. Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів здійснюється за віковою групою відповідно до вимог Настанови з фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України. Проведення психологічного відбору проводиться у повному обсязі існуючих методик тестування у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Посада, на яку кандидат погодився і на яку придатний за результатами проведеного відбору, заноситься до особової справи.
Підписання контракту, проходження курсу навчання за обраною спеціальністю в військових навчальних центрах.
Після вдалого проходження відповідних тестів і складання нормативів з фізичної підготовки, кандидати у визначений термін з особовою справою та приписом направляються обласним військовим комісаріатом до військової частини. Звичайно, що якщо кандидат вже проходив строкову службу, то він може стати контрактником без навчання, але за умови, що спеціальність при проходженні строкової служби співпадає з обраною спеціальністю в Р(М)ВК. В іншому випадку кандидат направляється командиром військової частини до навчального центру для підготовки за спеціальністю, на яку він був відібраний, або погодився за результатами проведеного відбору.
Контракт з кандидатами з числа громадян підписується у день прибуття до військової частини з одночасним призначення на обрану в Р(М)ВК посаду, а також з присвоєнням первинного військового звання рядового складу.

Грошове забезпечення військовослужбовців військової служби за контрактом.

Грошове забезпечення військовослужбовця визначається займаною посадою, військовим званням, кваліфікацією, терміном та умовами проходження військової служби, відповідно чого нараховуються премії, які можуть і перевищувати посадові оклади. Воно складається з окладів грошового утримання та додаткових видів грошового забезпечення. Крім того: для вирішення соціально-побутових проблем один раз на рік надається матеріальна допомога . у разі відбуття в щорічну чергову відпустку виплачується грошова допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення; за підтримання високої бойової готовності військ, зразкове виконання службових обов’язків, бездоганну дисципліну щорічно виплачується одноразова грошова винагорода у розмірі двох місячних окладів та двох окладів за військовим званням; при переїзді до нового місця служби виплачується грошова допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення та 50% на кожного члена сім’ї.
Щомісячне грошове забезпечення для військовослужбовців військової служби за контрактом Військово-Морських Сил України, високомобільних десантних військ, військових частин, розташованих в АР Крим, спеціальних підрозділів Сухопутних військ України від 3500 грн. до 5000 грн. в залежності від займаної посади, військового звання та вислуги років проходження військової служби; для військовослужбовців інших військових підрозділів та військових частин від 1800 грн. до 3100 грн. В 2013 році планується поетапне усунення зазначеного дисбалансу грошового забезпечення всіх військовослужбовців військової служби за контрактом.

Соціально-правове забезпечення військовослужбовців військової служби за контрактом

Отримання власного житла - це основна, найбільш вагома перевага служби у Збройних Силах України за контрактом, адже це можливість у нелегкі економічні часи отримати службове, а у перспективі, після вислуги визначеної кількості років – і постійне житло.
Безкоштовне медичне обслуговування кожному військовому контрактнику, що включає в себе щорічні профілактичні огляди, безкоштовне лікування в госпіталі Міністерства оборони України та відновлення фізичних і моральних сил у відповідних військових санаторіях. Навіть якщо ваша служба проходить у місцях віддалених від спеціалізованих лікарень Збройні Сили України в змозі попіклуватися про ваше здоров’я та здоров’я вашої родини.
Військовослужбовці військової служби за контрактом мають можливість виходу на пенсію після 25 календарних років.
Військовослужбовцям військової служби за контрактом, які звільняються із служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, після закінчення строку контракту, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
Після закінчення першого терміну контракту військовослужбовці за контрактом мають право на безкоштовне отримання заочно вищої освіти в ВУЗах, які включені в перелік щодо отримання вищої освіти.
Військовослужбовці за контрактом, після його закінчення мають більше шансів для подальшого проходження служби в елітних військових формуваннях (СБУ, МВС, тощо).
Військовослужбовці за контрактом проходячи військову службу, мають можливість прийняття участі у миротворчих операціях або інших заходах міжнародного військового співробітництва.
Військовослужбовці за контрактом мають право на безкоштовне отримання нової спеціальності, навчаючись на курсах щодо перепідготовки військовослужбовців, які підлягають звільненню з лав Збройних Сил України.

– «У житті кожної людини настає момент, коли потрібно зробити для себе вибір – від мрій та фантазій перейти до досягнення намічених цілей. При проходженні військової служби за контрактом ти можеш стати сильним, витривалим, мужнім, зустріти вірних друзів та отримати гідну професію на все життя».