Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

   Валківські Новини
  ДЕНЬ СОБОРНОСТІ І СВОБОДИ УКРАЇНИ: підписання Угоди про співпрацю між органами місцевого самоврядування Валківського та Сколівського районів

22.01.2012

Сьогодні о 12.30 годині у залі пленарних засідань Валківської районної ради на виконання чинної Угоди про співробітництво між Валківським та Сколівським районами від 22 січня 2007 року за відповідним дорученням сільських, селищних, міських голів Сколівщини та Валківщини Шумейко С.А., Високопільський сільський голова, Віце-президент Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, керівник секції сіл та селищ Асоціації та Білинцем В.Я., Волосянківським сільським головою, уповноваженим представником місцевих рад Сколівщини підписано двухсторонню УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ між органами місцевого самоврядування Валківського району Харківської області та Сколівського району Львівської області України.
Угоду укладено з метою розвитку і удосконалення місцевого самоврядування та міжрегіональної різновекторної співпраці представницьких самоврядних органів як потужного стимулу до розвитку громад, росту їх свідомості та вивільнення ініціативи, поширення горизонтальних відносин місцевого самоврядування як міцної основи інтеграційних процесів у Європі та потужної сполучної субстанції в загальноєвропейській архітектурі, для розвитку двосторонньої конструктивної дієвої співпраці в частині розвитку і удосконалення місцевого самоврядування базового та субрегіонального рівнів; зміцнення взаємних зв’язків на основі доброї волі, рівноправності та взаємної вигоди, керуючись сучасними європейськими підходами до розвитку і удосконалення місцевого самоврядування і міжрегіонального співробітництва.
Нижче читайте текст укладеної Угоди, яка є підставою для дальшої співпраці органів місцевого самоврядування дружнів районів-побратимів...


У Г О Д А
ПРО СПІВПРАЦЮ
між органами місцевого самоврядування
Валківського району Харківської області
та Сколівського району Львівської області
України

Органи місцевого самоврядування (місцеві ради) Валківського району Харківської області в особі Високопільського сільського голови, Віце-президента Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, керівника секції сіл та селищ Асоціації Шумейко Світлани Анатоліївни з одного боку, та органи місцевого самоврядування (місцеві ради) Сколівського району Львівської області в особі Волосянківського сільського голови, уповноваженого представника місцевих рад Сколівщини Білинця Василя Ярославовича з другого боку (далі - Сторони),
на виконання чинної Угоди про співробітництво між Валківським та Сколівським районами від 22 січня 2007 року, з метою розвитку і удосконалення місцевого самоврядування та міжрегіональної різновекторної співпраці представницьких самоврядних органів як потужного стимулу до розвитку громад, росту їх свідомості та вивільнення ініціативи, поширення горизонтальних відносин місцевого самоврядування як міцної основи інтеграційних процесів у Європі та потужної сполучної субстанції в загальноєвропейській архітектурі,
прагнучи розвитку двосторонньої конструктивної дієвої співпраці в частині розвитку і удосконалення місцевого самоврядування базового та субрегіонального рівнів; зміцнення взаємних зв’язків на основі доброї волі, рівноправності та взаємної вигоди,
керуючись сучасними європейськими підходами до розвитку і удосконалення місцевого самоврядування і міжрегіонального співробітництва

домовились про наступне:

Стаття 1. Сторони будують свої взаємини на принципах рівноправності, поваги, партнерства на користь місцевих територіальних громад районів.
Стаття 2. Сторони заохочують укладання у рамках цієї Угоди прямих договорів, Угод між сільськими, селищними, міськими радами районів для організації дієвої співпраці в частині удосконалення місцевого самоврядування.
Стаття З. Сторони будуть спрямовувати свої зусилля на поширення і обмін позитивним досвідом удосконалення місцевого самоврядування.
Стаття 4. Сторони сприятимуть розвитку ініціативи і самодіяльності місцевих територіальних громад та їх органів у соціально-економічному розвитку територій.
Стаття 5. Сторони будуть співпрацювати в частині удосконалення управління спільними об’єктами власності і майном місцевих територіальних громад.
Стаття 6. Сторони сприятимуть розвитку співпраці в актуальних питаннях щодо забезпечення ефективного бюджетного процесу, наповнення доходної частини місцевих бюджетів та правового супроводу і підтримки діяльності місцевих рад.
Стаття 7. Сторони вживатимуть заходів щодо запровадження і реалізації спільних інноваційних цільових проектів розвитку громад, обміну набутим досвідом впровадження подібних проектів.
Стаття 8. Сторони сприятимуть обміну делегаціями посадових осіб місцевого самоврядування, працівників місцевих рад для вивчення і розповсюдження набутого досвіду удосконалення місцевого самоврядування базового рівня.
Стаття 9. Сторони будуть взаємодіяти з питань дальшої інформатизації і комп’ютеризації діяльності місцевих рад, використанню у їх роботі сучасних інформаційно-комунікаційних комп’ютерних технологій.
Стаття 10. Сторони будуть всебічно для організації ефективної співпраці і взаємодії між місцевими радами районів використовувати наявні медіа-ресурси і можливості місцевих засобів масової інформації та інтернет-ресурси офіційних веб-сайтів Валківської районної ради http://www.valki.kharkov.ua/ та Сколівської районної ради і райдержадміністрації http://skole-region.org.ua/.
Стаття 11. Сторони будуть взаємодіяти з питань проведення профілактики і попередження корупції в органах місцевого самоврядування.
Стаття 12. Сторони будуть всебічно сприяти встановленню дружніх і конструктивних прямих стосунків і взаємодії між місцевими радами районів з метою покращення ефективності діяльності представницьких самоврядних органів та обміну позитивним досвідом вирішення питань і проблем місцевого значення.

Угода набирає чинності з дня її підписання і зберігає силу протягом наступних п’яти років.
Термін дії Угоди автоматично продовжується на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна із сторін за шість місяців до закінчення терміну дії Угоди не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити її дію.
Припинення дії Угоди не буде впливати на здійснення програм і проектів, започаткованих у період її виконання та незавершених на момент закінчення дії Угоди.
Зміни та доповнення до Угоди вносяться у письмовій формі за згодою сторін та оформляються протоколами, які становитимуть невід’ємну частину цієї Угоди. Спори, що виникають при тлумаченні та застосуванні цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Дія цієї Угоди передбачає її розвиток та поглиблення шляхом організації ефективної співпраці між сільськими, селищними, міськими радами Валківського та Сколівського районів.

Угоду підписано у місті Валки у Валківській районній раді Харківської області 22 січня 2012 року в чотирьох примірниках, кожен з яких є автентичним.

Від органів місцевого самоврядування Валківського району Харківської області
Шумейко Світлана
Високопільський сільський голова, Віце-президент Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, керівник секції сіл та селищ Асоціації

Від органів місцевого самоврядування Сколівського району Львівської області

Білинець Василь
Волосянківський сільський голова, уповноважений представник місцевих рад Сколівщини